Územní plán v Mělníku pokročil

Marně se snažili na veřejném zastupitelstvu v Mělníku 24. dubna občané Straka, Samek, Semelková a Roubíček přesvědčit zastupitele, aby se vrátili k textu Zadání nového územního plánu a opravili v něm nejhorší chyby. Těsně o jeden hlas nepodpořili zastupitelé přání občanů, aby v textu Zadání nového územního plánu nebyla ustanovení – jako, že se město nemá rozšiřovat, že se může přístav zvětšovat v gigantické kontejnerové překladiště, že se mají obyčejným lidem jejich stavební parcely měnit na zeleň.

Redakce měsíčníku Mělnicko se od pondělí 15. května stala kontaktním místem, kde je možné zhlédnout tolik diskutovaný územní plán. Každé pondělí navíc poradí zájemcům Mgr. Roman Roubíček (první zleva) nebo Ing. Petr Samek. Mezi prvními se do redakce přišli poradit manželé Šestákovi, které trápí navrhovaná změna, týkající se jejich pozemku na Chloumku.

V zadání chybí kde a jak bude postaven taneční sál, který městu chybí, kde a jak budou řešeny parkovací plochy u velkých sídlišť, kde už dnes občané obtížně parkují, kde budou nová sportoviště. To vše a mnoho dalšího užitečného chtěli výše uvedení občané do zadání doplnit. Zásadní podíl na ovlivnění názoru zastupitelů, předtím, než hlasovali, měl městský právník David Černý, který zastupitelům rezolutně opakovaně tvrdil, že takové hlasování je protizákonné. Zcela logicky pak mnoho zastupitelů, kteří přesto, že chtěli občanům vyhovět, hlasovali proti změně textu zadání.

Městský právník zastupitele vůbec neinformoval, že hlasování o úpravě textu Zadání nového územního plánu, je možné. Že žádný soud ještě nikdy neposuzoval rozhodnutí zastupitelů měnit své vlastní Zadání územního plánu v průběhu pořizování územního plánu a není proto možné předjímat je-li zákonné či nikoliv. Dokonce existuje právní výklad, že zastupitelé, jako nejvyšší orgán samosprávy, mohou text Zadání územního plánu měnit kdykoliv, protože se jedná o jejich vlastní přání, zformulovaná do psané podoby a pořizovatel pouze plní přání zastupitelů v souladu se zákonem.

Co dál? Zastupitelé, když neprošel návrat k textu zadání, odhlasovali pokračování na stávajícím návrhu územního plánu dle stávajícího textu zadání v dobré víře, aby se věci pohnuly kupředu. Úředníci okamžitě spustili proces vyvěšení na úřední desku a široká veřejnost se má možnost vyjádřit pouze do 16. 6.!

Pak už se v dalších kolech projednávání mohou vyjadřovat pouze občané přímo dotčeni změnou územního plánu. Stávající vedení města, zejména pánové Schweigstill a Tichota, tleskají tomuto podivnému návrhu, který překresluje přes 400 stavebních parcel občanů Mělníka na zeleň, rozšiřuje přístav a paradoxně stávající zeleň mění na zastavitelnou plochu, jako například zelenou plochu v centru města nad Vrázovou vyhlídkou, kde si nyní hrají děti.

Tam má být podle návrhu nového územního plánu zastavitelná plocha. Prostě Kocourkov…

Protože proces pořizování nového územního plánu v Mělníku je bez projednávání s širokou veřejností formou inzerce, výstav, setkání s občany a podobně, rozhodli se občané Roubíček a Samek takovou výstavu uspořádat. Zde mohou občané zhlédnout do 16. 6. stávající platný územní plán a nový navrhovaný územní plán a případně zjistit, jestli nejsou dotčeny návrhem jejich pozemky nebo okolí, kde žijí. Výstava je otevřena každý den na náměstí Karla IV. v redakci měsíčníku Mělnicko od pondělí do čtvrtka od 10 do 16 hodin (vedle květinářství Hobík).

Každé pondělí od 10 do 11 hodin zde bude přítomen i pan Roubíček nebo pan Samek a pomohou, poradí případným zájemcům s dotazy. Občané se mohou s dotazy obracet také na Odbor výstavby a rozvoje na městském úřadu v Mělníku.

ror