Trápí vás závislost? Rešte to!

 

Vážení občané, připravili jsme si pro vás sérii několika krátkých článků z oblasti drogové problematiky, které budeme postupně zveřejňovat a přinášet tak informace nejen těm, kteří mají se závislostí vlastní zkušenost, ale nabídneme pomoc také jejich blízkým. Tématem prvního článku je tzv. „terénní program“, který se zaměřuje zejména na aktivní uživatele drog, ale díky svému záběru významně chrání i veřejné zdraví.

Již od roku 2009 poskytuje v Neratovicích své služby nestátní nezisková organizace Semiramis z. ú. Díky podpoře města nabízí pomoc lidem, kteří se potýkají se závislostmi. Terénní pracovníci, tzv. „streetworkeři“, nabízí pomoc přímo v ulicích Neratovic. Sbírají odhozené injekční stříkačky a kontaktují uživatele drog, kterým pomáhají řešit především zdravotní a sociální potíže. Díky terénnímu programu je ve městě téměř eliminován výskyt odhozených injekčních stříkaček. „Lidé, kteří jsou do programu zapojeni, totiž pravidelně odevzdávají použité stříkačky k odborné likvidaci, dostávají za ně sterilní, a jsou proto více motivováni k bezpečnějšímu chování. V roce 2016 využilo služeb tohoto programu 54 lidí, kteří nám odevzdali přes 7000 použitých injekčních stříkaček,“ říká Ondřej Šulc, vedoucí programu. „Tím, že stříkačky měníme, výrazně snižujeme riziko šíření infekčních chorob a zamezíme také výskytu použitých stříkaček a jehel v ulicích,“ popisuje Šulc. Na případný výskyt odhozených stříkaček můžete upozornit strážníky městské policie nebo terénní pracovníky, jejichž telefonní číslo naleznete v závěru textu. Cílem programu ale není jen sběr a distribuce jehel. Kontakt pracovníků s uživateli drog umožňuje významně ovlivnit i to, jakou cestou se budou životy závislých ubírat. „Díky pravidelnému kontaktu můžeme snížit míru zdravotního a sociálního propadu, motivovat klienty k méně rizikovým způsobům braní drog, a také je ve vhodnou chvíli podpořit na cestě k léčbě a abstinenci. Jednoduše řečeno, čím lépe na tom budou, tím méně potíží bude třeba řešit a zvětší se šance na úspěšnost jejich léčby. Znamená to vlastně, že ve finále ušetříme peníze za léčbu infekčních nemocí, závislostí a mnohdy i za řešení důsledků trestné činnosti, která s drogami často souvisí,“ dodává Šulc. Terénní pracovníci Semiramis dojíždějí do Neratovic každou středu a z důvodu co největší dostupnosti poskytují služby zdarma a anonymně. Kontaktovat je můžete na telefonním čísle +420 728 245 196 nebo e-mailu streetwork@os-semiramis.cz. Pro on-line poradenství se můžete obrátit také na http://www.os-semiramis.cz/.

Pokud by vás zajímalo nějaké konkrétní téma z oblasti drogové problematiky nebo máte v tomto směru nějaké otázky a nevíte, na koho se obrátit, napište na e-mail místního protidrogového koordinátora, který vám poskytne potřebné informace a navede vás tím správným směrem: romana.kacirkova@neratovice.cz.

Mgr. R. E. Kačírková, protidrogový koordinátor, MěÚ Neratovice