Rekonstrukce tzv. nového mostu

Nový most v Mělníku je ve špatném technickém stavu. Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo o jeho rekonstrukci.

V současné době je již formálně předáno staveniště, vlastní stavební práce začnou, až to dovolí klimatické podmínky. K prvním uzávěrám by mělo dojít v březnu a doprava na mostě bude řízena semafory. Akce bude mít velký dopad na chod města, neboť několikrát během výstavby bude nutné most zcela uzavřít vždy na cca tři dny.

Most J. Straky – tzv. starý most budou moci využívat pouze řidiči osobních vozidel a linkové autobusy. Nákladní vozidla tudy jezdit nesmí, protože most je ve velmi špatném technickém stavu. Na situaci budou dohlížet strážníci městské policie. Momentálně město jedná s Ministerstvem dopravy ČR o dotaci na rekonstrukci mostu J. Straky, kde se náklady vyšplhají na 40 – 50 milionů korun. Pokud s žádostí uspějeme, práce by se mohly zahájit hned po dokončení rekonstrukce nového mostu. Předpoklad je říjen – listopad letošního roku.