Cvičení úniku kyseliny v Elektrárně Mělník

Únik kyseliny chlorovodíkové v chemické úpravně vody se zraněním jednoho ze zaměstnanců Elektrárny Mělník zaměstnal středu 21. září tamní profesionální hasiče. Naštěstí se jednalo jen o zkoušku havarijní připravenosti na mimořádné situace.

Námětem byla simulace úniku kyseliny – voda rozlitá v blízkosti nádrže – která potřísnila obličej jednomu ze zaměstnanců čistících ucpané svodové potrubí dešťové vody na střeše úpravny.

„Pomyslná trhlina vznikla během čistících prací na střeše. Pracovník blíže k nádrži přitom dostal zásah kyselinou rovnou do obličeje a vnikla mu i do očí. Jeho kolega mu rychle pomůže dostat se z inkriminovaného místa a poté neprodleně informuje o události dispečink ohlašovny požárů a směnového inženýra. Následně oba muži v bezpečné vzdálenosti vyčkají na příjezd jednotky Hasičského záchranného sboru Elektrárny Mělník. Hasiči zraněnému poskytnou první pomoc a současně se pustí do skrápění prasklé nádrže a likvidace následků úniku kyseliny chlorovodíkové včetně zajištění jejího přečerpání,“ nastínil scénář havarijního cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti klasických elektráren Skupiny ČEZ.

Podle jeho dalších slov bylo smyslem cvičení prověřit činnost směnového inženýra při vzniku mimořádné události, spolupráci pracovníků obsluhy a požární hlídky s jednotkou profesionálních hasičů Elektrárny Mělník při řešení mimořádné události a funkčnost technických prostředků určených pro varování a vyrozumění zaměstnanců a osob. „Dále mne pochopitelně zajímala rychlost aktivace členů společného Havarijního štábu Elektrárny Mělník a společnosti Energotrans a také, zda všechny příslušné kontakty v tabulce ohlašovacích povinností jsou stále platné. Za mne mohu jen konstatovat, že jsem byl s průběhem cvičení spokojen,“ uvedl Tisoň.

Karel Suchánek, velitel Pobočné stanice požární ochrany Elektrárny Mělník, uvedl, že jeho muži dorazili na místo ve stanoveném časovém limitu, který je stanoven pro jednotlivá místa v elektrárně dle dojezdové vzdálenosti. „Všichni postupovali tak, jako by se vše odehrálo doopravdy. Samozřejmě, pár drobností se vždy najde, ale od toho právě takováto cvičení jsou, abychom pak vyhodnotili, co se dá ještě vylepšit či zrychlit. v reálu bychom museli v případě vzniklého mraku a stávajících povětrnostních podmínek přivolat policii kvůli odklánění venkovní dopravy. Také bychom požádali o pomoc kolegy z Mělníka, kteří mají k dispozici dekontaminační přívěs,“ konstatoval.

Závažná pochybení, která by ohrozila zdraví a život zaměstnanců elektrárny či omezila její provoz, nezaznamenal ani místopředseda havarijního štábu Jiří Bukovič, vedoucí odboru Výroba Elektrárny. „Jsem rád, že cvičení prověřilo naši havarijní připravenost na mimořádné situace. Ostatně v reálu jsme si mohli vše vyzkoušet poměrně nedávno během nešťastného požáru blokového transformátoru. Již tehdy se ukázalo, že jak naši hasiči, tak i provozní zaměstnanci jsou jako vždy muži na svých místech
a každý přesně ví, co, kdy a kde má dělat,“ uzavřel Bukovič.


Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy