Tlaky pana Tichoty

Se zdviženým obočím jsme si přečetli vysvětlení radního Tichoty, proč navrhoval tajné hlasování ve věci směny soukromých pozemků za pozemky města.

Jasně jsme na jednání zastupitelstva vysvětlili proč tajnou, naprosto netransparentní a nestandardní volbu, odmítáme. Také jsme se zcela jasně vyjádřili, proč tuto směnu pokládáme pro město za velmi nevýhodnou, a proč s ní nesouhlasíme. Demagogické výroky pana Tichoty a jeho překrucování pravdy pro nás překročilo únosnou mez, a proto jsme se na jeho nepravdivý článek zveřejněný na internetu rozhodli reagovat.

Je pravdou, že na veřejném zasedání ZM Mělníka místostarosta Schweigstill doznal, že s majitelem pozemků o věci několikrát jednal. Ten pak potvrdil, že mu místostarosta Schweigstill tuto směnu slíbil.

K jakým dohodám mezi nimi došlo či nedošlo nechceme ani spekulovat. Bude však zajímavé sledovat další jednání ZM, kde má být znovu jednáno o směně výše uvedených pozemků.

Je také pravdou, že v jiné věci téhož občana svolal pan místostarosta Schweigstill jednání do své kanceláře. K tomuto jednání přizval vedle žadatele také pana starostu a členy opozice. Na jednání uvedl, že tuto žádost podpoří pokud budou pro přijetí návrhu hlasovat i všichni opoziční zastupitelé. Jako představitelé demokratických stran a hnutí takové zákulisní postupy místostarosty Schweigstilla, u kterého si dnes ani nejsme jisti, za kterou politickou stranu či skupinu na radnici vlastně sedí, JEDNOZNAČNĚ ODMÍTÁME, stejně jako věc, kterou nám pan místostarosta na jednání předložil.

Mimo pana Tichoty jsme od nikoho ze zastupitelů neslyšeli, že by na ně někdo vyvíjel nějaké tlaky. Jako svéprávní, dospělí lidé a zastupitelé města se vždy rozhodujeme zcela svobodně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a NIKDO Z NÁS NENÍ NIKOMU NIČÍM ZAVÁZÁN ANI POVINOVÁN.

Není pravda, že bychom vyvíjeli nějaký tlak ve prospěch směny pozemků, se kterou nikdo z nás nesouhlasil, což jsme několikrát veřejně deklarovali, jak je ze záznamu ze zastupitelstva vidět.

 

Podle našeho názoru se skutečně ze strany radního Tichoty jednalo o skandální návrh

Tento člověk ostatně již několikrát svým jednáním dokázal k čemu mu placená funkce v radě města slouží, ať už to bylo obsazení místa paní Kirchnerové v Mělnickém kulturním centru manželkou pana Tichoty, nebo jeho rozporuplné jednání, když před volbami 2014 ve volební kampani sliboval občanům zachování ceny vodného a stočného, aby pak ihned po volbách hlasoval pro její zdražení (toto zdražení přineslo provozovateli zisk několika desítek milionů Kč). Naposledy se pak pan Tichota na dubnovém ZM snažil obhájit naprosto neuvěřitelné selhání místostarosty Schweigstilla, díky němuž podle rozboru zveřejněném v Mělnickém deníku hrozil Mělníku v příštích měsících dopravní kolaps.

Úzká spolupráce koaličních subjektů – Mé město, Mělničané a Mgr. Schweigstilla a Mgr. Tichoty (tito dva volební období původně začínali za TOP 09, za koho budou končit nevíme, pravděpodobně STAN) je naprosto logická, stejně tak jako spolupráce opozice – jedné z demokratických pojistek, že v zastupitelstvu neprojdou obchody nevýhodné pro město. A to je pro mělnické občany opravdu dobrá zpráva.