Svatotrojická pouť se opět vrací

Historie těchto poutí sahá až do 16. století a na tuto tradici v roce 2005 navázali pořadatelé této akce Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník a Mělnický osvětový a okrašlovací spolek.

A tak po dvouleté pauze způsobené pandemií se opět uskuteční tradiční Svatotrojická pouť, lidově zvaná „koláčová“kterou pořádá město Mělník spolu s Římskokatolickou farností – Proboštstvím Mělník. Pouť se uskuteční v neděli 12. června v římskokatolickém kostele Nejsvětější Trojice na Chloumku. Celou akci zahájí v tomto kostele mše svatá ve 14 hodin. Po mši bude následovat doprovodný program v přilehlém parku.

Kulturní program zahrnuje hudební setkání s názvem „Panovnice a jejich hosté“, ve kterém se představí kněžny a královny, které trávily svá vdovská léta na Mělníku. Nebude chybět ani tradiční hudební vystoupení folklorního souboru Jarošáček. Pro děti je připraveno divadelní představení Nezávislého divadla, které zahraje „Nezbednou pohádku o Koblížkovi“. Součástí poutě bude také drobný jarmark a k dispozici bude občerstvení kde jistě nebudou chybět i ty koláče dle nichž se tato pouť i nazývá…

mar