Jak se pokračuje na akci Kanalizace – Vehlovice

V této nové rubrice budeme pravidelně upřesňovat průběh prací s výhledem na dva týdny dopředu. Přesný harmonogram na celou stavbu není možné upřesnit na konkrétní dny, proto budeme každých 14 dní informovat díky pravidelnému newsletteru.
K 8. srpna 2022
 
Průběh stavby: 
 • V ul. Hroznová probíhá pokládka gravitační kanalizace K2-2 a obnova vodovodu.
 • V ul. Nad Kamennými závorami za podjezdem pod komunikací I/9 po křižovatku s ulicí V Kroupovci je prováděna tlaková kanalizace TK1-2 a obnova vodovodu.
Hotové úseky – hlavní řady: 
 • stoka K- š20/š26- položeno 225 m propojeno na stávající šachtu š27+ přípojky + překop K6
 • ŠN1/š17- položeno 650 m
 • stoka K1-et A-š40/š44 (dle PD) celkem 208,4 m-položeno 125 m
 • stoka K1-et B-š44//š86 celkem 1301,1 m – položeno 570 m + přípojky
 • stoka K1-1 š70/š153 celkem dle PD 797,8m – položeno 1030m + přípojky
 • stoka K2 – š188/š210 dle PD celkem 570,9m – položeno 540 m + přípojky
 • stoka K2-2 š221/š220 položeno 34m
 • stoka K2-3 š205/š231 dle PD 90,7m – hotovo    146 m vč. přípojek
 • stoka K8 – dle PD 6,8 m – hotovo 8 m
 • výtlak V1 – hotovo 280 m, 95m přípojek
 • Celkem je položeno 3608 m
 • V ulicích V Rokli, Střemská a Vehlovská byla provedena částečná pokládka asfaltových povrchů.
 • V ulici V Kroupovci bude z prostorových důvodů provedena změna stoky K1. Původní gravitační kanalizace prof. DN 300 bude částečně nahrazena tlakovou kanalizací s domovními čerpacími stanicemi. Rozsah gravitační a tlakové kanalizace bude upřesněn v nové prováděcí dokumentaci.

Výhled na dalších 14 dní:

 • ul. Hroznová – pokládka stoky gravitační stoky K2-2 a přípolože vodovod
 • ul. Nad Kamennými závorami – pokládka tlakové kanalizace TK1-2 a přípolože vodovod