Šokující příběh velkého básníka

Masarykův kulturní dům uvede představení, jenž je určeno především pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky, avšak samozřejmě i pro veřejnost. Symbolický děj plný překvapení se odehrává v předpeklí pro narkomany, kde dva mladší básníci Paul Verlaine a Arthur Rimbaud posmrtně objeví své knihy hříchů. V nich čtou historii svých životů a hlavně vzpomínají na svého předchůdce a přítele Charlese Baudelaira. Všichni tři pak společně probírají okolnosti svých životů. Hodnotí negativně hlavně své nadměrné užívání opiátů a alkoholu, přemýšlí, jak uniknout věčnému prokletí a snaží se vysvětlit duchovní a pozitivní poselství své poezie. A nakonec zjistí, že vlastně jenom díky velké poezii budou žít věčně.

Tato hra je poučným vyprávěním o souvislostech životů prokletých básníků, kteří jsou zakladateli novodobé poezie. Hra je určena především pro studenty středních škol, jako průvodce uměním počátku 19. století a také varováním proti drogovým závislostem a jejich následkům.

V hlavní roli se představí Jan Potměšil, a to ve čtvrtek 18. ledna od 10 hodin.

mar