Seifertovy Kralupy 2021 čekají na své soutěžící

Seifertovy Kralupy 2021 čekají na své soutěžící

Jaroslav Seifert patří bezesporu k nejvýznamnějším postavám naší kultury. Tento dosud náš jediný nositel Nobelovy ceny za literatury se zlatým písmem zapsal do českých dějin nejenom svým dílem ale i svým pevným charakterem a statečným postojem proti totalitním režimům. K městu Kralupy na Vltavou měl vřelý vztah, neboť zde trávil krásná léta svého dětství při pobytů u svých prarodičů. Je proto přirozené, že právě na zdejším hřbitově nalezl místo svého posledního odpočinku. A rovněž Kralupy si váží této osobnosti a na jeho počest organizují každoročně festival poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy“ jenž v loňském roce vstoupil do jubilejního 25.ročníku. Bohužel známé neblahé okolnosti s nimiž se potýkáme doposud, nedovolily to náležitě a důstojně oslavit.

Avšak pořadatelé neztrácí naději. A proto i letos město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci již 26. ročníku festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy“. Literární soutěž je určená všem občanům naší vlasti bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. června soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc. nebo pdf.

A to buď na adresu: Kulturní a společenské středisko v Kralupech , ,,Seifertovy Kralupy“, k rukám J.Košťálové, nám.J.Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou či na e-mail: seifertovykralupy@mestokralupy.cz.

Uzávěrka celé soutěže je 20. června 2021. Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2021“.

Věřme proto, že se situace natolik upraví, a nám se opět vrátí normální kulturní život, jenž umožní si důstojně připomenout tohoto velikána naší literatury.

mar