Jak se pokračuje na akci Kanalizace – Vehlovice?

V této nové rubrice budeme pravidelně upřesňovat průběh prací s výhledem na dva týdny dopředu. Přesný harmonogram na celou stavbu není možné upřesnit na konkrétní dny, proto budeme každých 14 dní informovat díky pravidelnému newsletteru.

Ke dni 31. ledna 2022

Hotové úseky:

 • Ulice Rumburská položeno 225 m
 • Hlavní přivaděč k Českolipské položeno 650 m
 • Ulice V Rokli celkem 208,4 m, zatím položeno 125 m
 • Ulice V Rokli a Nad Kamennými závorami celkem 1301,1 m, zatím položeno 149 m
 • Ulice V Rokli II. část celkem 1031m , zatím položeno 594 m
 • Ulice Vehlovská celkem 570,9 m, zatím položeno 165 m
 • Ulice Střemská hotovo 146 m
 • Odbočka z Českolipské na Rozhled hotovo 8 m
 • Celkem položeno 2060 m kanalizace ve Vehlovicích

V následujících 14 dnech:

 • V ulici Nad Kamennými závorami se narazilo na tvrdou skálu a situace se řeší přeložkou kanalizace po jiných pozemcích
 • V následujícím týdnu se chystá kamerová prohlídka hotových úseků
 • V příštích dvou týdnech se bude pracovat v ulicích Vehlovská, Rumburská, Nad Kamennými závorami a v ulici V Rokli u křížení se Střemskou (zakresleno v přiložené mapě růžovou barvou)

Zdroj: Město Mělník