Putovní výstava „Kněžna svatá Ludmila 2021“

Kdo prochází mělnickým parkem u kostela sv.Ludmily si nemůže nevšimnout souboru panelů připomínající tuto naší světici. Spolek Svatá Ludmila 1100 let připravil mimo jiné pro letošní rok věnovaný Ludmile venkovní putovní výstavu, která je zaměřena na připomínku odkazu sv. Ludmily v roce výročí 1100 let od její smrti.

Dvanáct textových panelů s bohatým obrazovým doprovodem představuje nejvýznamnější mělnickou rodačku. Výstava návštěvníky zavede do 10. století a zprostředkuje obraz kulturního a společenského života té doby. Podá informace o původu svaté Ludmily, jejím životě i smrti, ale i o příchodu křesťanství do Čech.

Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry. Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrt.

Celou expozici v tom zajímavém zákoutí města Mělníka možno shlédnout až do poloviny listopadu.

mar