Proč jsou sloupy v chodníku v Dobrovského ulici?

V poslední době se vyrojilo příliš mnoho negativních komentářů na nevhodné umístění sloupů elektrického vedení v novém chodníku vybudovaném v Dobrovského ulici. V tomto případě ovšem zvítězil rozum a bezpečnost. Velice nás mrzí, že kritici této akce si nejdříve nezjistili potřebné informace. Dozvěděli by se totiž, že rozhodování bylo velké dilema – buď bude chodník se dvěma nevhodně umístěnými sloupy, nebo bude vybudován až za tři až čtyři roky. Sloupy jsou totiž majetkem ČEZ, který v tuto chvíli neuvažuje nad jejich odstraněním a přeložením kabelů do země. Tuto akci totiž výhledově plánuji zřejmě až na rok 2024 nebo 2025. Ovšem není pravdou, že by město Mělník se společností ČEZ nekomunikovalo, přesně naopak, tato situace se řešila již v roce 2017. Vyjádření ČEZu bylo ovšem jednoznačné.

Je pravdou, že tu byla i varianta, že by město na vlastní náklady přeložilo elektřinu do země, ale tím by se zvýšily finance minimálně na trojnásobek ceny. Nevhodně umístěné sloupy jsou v podstatě pouze dočasným řešením, protože jakmile ČEZ začne překládat elektrické vedení do země, město Mělník se navíc k akci připojí s vybudováním veřejného osvětlení a ČEZ potom uvede chodník do původního stavu. Nesmyslné byly i názory, proč město nevložilo pod nový chodník chráničky, aby ČEZ nemusel chodník znovu rozkopávat. Toto nebylo možné, protože zatím není hotový projekt, který by jasně ukázal kudy je možné elektrické vedení v podzemí vést. Navíc i tak by bylo nutné na několika místech chodník rozebrat.

Realizace chodníku se plánovala již v roce 2010, kdy byl slibován zahradnické škole právě v místech, kudy se nejvíce pohybují jejich studenti. Navíc se v této lokalitě výrazně rozmohla výstavba rodinných domů. I z toho důvodu se na město obraceli obyvatelé Žitné, Akátové a Osadní ulice, aby byl propojen chodníkem úsek v celé délce od Kokořínské po Chloumeckou ulici. V této lokalitě jsou navíc i dvě autobusové zastávky a s největší pravděpodobností se tu ještě zvýší frekvence projíždějících aut, jakmile bude zahájena stavba druhé etapy obchvatu. V místě navíc nebyl žádný přechod pro chodce a dnes jsou tam dva přes Kokořínskou ulici.

Místní občané naopak celou akci kvitovali s povděkem a město získalo řadu pozitivních ohlasů na nový zhruba jeden kilometr dlouhý chodník. Možná, že sloupy uprostřed chodníku nejsou příliš lahodným pohledem pro oko, nicméně není problém se jim vyhnout například i s kočárkem, aniž by bylo nutností vstoupit do vozovky.

Zdroj: Město Mělník