„Noc kostelů“ ve Mšeně rovněž nabídne chvíle pohody

Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009. Také letos již po třinácté budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i kulturně-duchovní program, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. V letošním ročníku, jenž proběhne v pátek 28. května, je aktuálně přihlášeno 1159 kostelů a modliteben.

A jedním z nich bude i Evangelický kostel ve Mšeně u Mělníka. Trocha historie. Po vydání tolerančního patentu roku 1781 se evangelíci pokusili o obnovení své církve i ve Mšeně. V roce 1869 byla zřízena kazatelská stanice v Kostelní ulici čp. 37, v roce 1870 však byla zrušena. Obnovena byla až 8. 9. 1905, bohoslužby se konaly ve dvoraně radnice. Roku 1905 byl založen stavební fond na výstavbu nového kostela a v říjnu 1922 byla zakoupena budova s rozlehlou zahradou. Na tomto pozemku byly v l. 1935-1936 postaveny ve funkcionalistickém slohu budovy Českobratrské církve evangelické. Jde o kostel, faru se sborovou místností a kolumbárium. Stavba byla provedena podle návrhu architekta Františka Švihálka a stavitele J. Holuba. Do schránky u základního kamene byl uložen pamětní spis o sboru, pamětní Masarykova medaile a zednická lžíce, se kterou byl základní kámen zazděn. Objekt budovy kostela se skládá ze tří odlišných částí: věže, kolumbária a chrámu.

Není tak pochyb, že návštěva toho objektu určitě zaujme a kde kromě prohlídky se uskuteční i doprovodný program. Začátek bude patřit dětem, avšak na své si jistě přijdou i členové jejich doprovodu. Od 15. hodiny je připravena pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v provedení představení Loutek starý Kotoučový z muzea Staré krásnosti, jenž se nachází v nedaleké obci Velký Újezd v provedení Jitky Hrdličkové. K návštěvě symbolicky vyzve slavnostní vyzvánění zvonů kdy návštěvníci budou moci i vystoupat na věž a pokochat se výhledem do zdejšího malebného kraje. A večer od 19 hodin proběhne zde kulturní program s duchovním ztišením. Zazní zde tak slovo a hudba v podobě recitace úryvků spisu J. A. Komenského „Štěstí národa“; dále barokní skladby v podání souboru Ensemble Forte Fortūna. A na závěr čtení a meditace, jenž vyvrcholí modlitbou za Mšeno a okolí. Součástí celé této akce je plánované přátelské posezení na farní zahradě kde jistě chybět nebude obligátní opékání buřtíků což jistě nejvíce zaujme ty nejmladší účastníky. Samozřejmě že, pořadatelé od účastníků očekávají, že budou dodržovat protiepidemická opatření – rozestupy, respirátory či nanoroušky a použití dezinfekce dle aktuálního stavu v den konání akce.

To však určitě nebude bránit dobré pohodě a klidu, což bude náplní tohoto setkání.

mar