Advent v proměnách času…

Rok se setkal s rokem a máme tu opět adventní čas. Regionální muzeum Mělník v tuto dobu každoročně pořádá u této příležitosti řadu akcí. Jednou z nich je i výstava „Advent v proměnách času“, která byla zahájena slavnostní vernisáží 18, listopadu.

Expozice nabízí nahlédnutí do předvánoční atmosféry z období od druhé poloviny 19. století až do 80 let toho minulého. Přibližuje adventní týdny z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s mělnickým regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách představí historii vánočního stromu republiky, nabídku dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty, reklamy či pozvánky na akce. Projdeme-li se po pomyslné časové ose výstavy, zjistíme, že mezi jednotlivými obdobími najdeme mnoho společného, zejména nářky na přerod Vánoc z duchovní sféry do svátků konzumu. Při pohledu na dárkové exponáty, které tehdy každý musel mít, si pamětníci zaručeně zavzpomínají na své dětství či mládí. Najdete zde hračky, oblečení, kosmetiku, ale i nejrůznější věci denní potřeby, nechybí společenské hry či vánoční ozdoby i formičky. Pro děti i dospělé jsou připraveny retrohrátkové bedýnky, které nabízí některé hračky, oblečení i dobové předměty k vyzkoušení.

Kristýna Frelichová, která má na starosti propagaci muzea, k výstavě doplňuje: „Hlavní myšlenka letošní výstavy je vlastně završení těch pěti let cyklů vánočních výstav v muzeu. Poprvé to začínalo adventními postavami, kdy první výstava byla věnována právě jim, potom byla výstava věnovaná první republice, už tam byl vidět ten přechod od duchovna do té konzumní podoby Vánoc. Plakáty, které jsou tady zavěšeny, je tam vidět i trochu žehrání, že se to z té duchovní roviny přesouvá ke konzumu, jsou tam různé reklamy, jak se to prodávalo a prezentovalo, další výstava byly 50. a 60. léta a pak byla ještě výstava 70. let. Tady je to dnes takové celé shrnutí a druhá část výstavy jsou vánoční dárky. Aby si tady lidi zavzpomínali“.

Výstavu tak bude možno navštívit až 2. ledna příštího roku, tak jistě nabízí vhodná příležitost, jak si ještě lépe zpříjemnit vánoční atmosféru.

mar