Středočeský kraj je připraven pomoci obcím při komunikaci s dopravními společnostmi

Středočeský kraj je připraven pomoci obcím při komunikaci v případech, kdy po nich budou dopravci žádat navýšení ceny za dopravní služby, které si nasmlouvaly samy nad rámec krajem zajištěné dopravní obslužnosti. „My bohužel nemůžeme vstupovat do smluvních vztahů obcí, ale víme, že je bude potřeba vypořádat. Jsme proto připraveni starostům nabídnout pomoc při jejich komunikaci s dopravci prostřednictvím odborných pracovníků středočeské IDSK, kteří mají s vyjednáváním cen ohledně dopravních služeb bohaté zkušenosti,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Jak dále Jaroslava Pokorná Jermanová zdůraznila, jedná se skutečně především o navýšení peněz za dopravní spoje, které si obce historicky nasmlouvaly samy, a to nad rámec základní dopravní obslužnosti, kterou pro ně zajišťuje Středočeský kraj. „Na vysoutěžení dodávek těchto jakýchsi ‚nadstandardních‘ dopravních služeb se však kraj nepodílel, a nemůže je proto za obce uhradit. Nemáme k tomu ani nástroj, jak bychom to mohli učinit,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Středočeský kraj je na závazek úhrady navýšení peněz pro svoje nasmlouvané dopravce v roce 2018 prostřednictvím IDSK podle hejtmanky připraven. Pro tento účel vyčlenil v rozpočtu na příští rok částku 73 milionů korun. Tím pokryje nárůst kompenzací plynoucí z objednávaných dopravních spojů v celkové výši 197 milionů korun. „Je to velká částka, ale počítáme s ní, protože zajištění dopravní obslužnosti je pro nás prioritou. V posledních letech jsme počet dopravních spojů navíc zvýšili a na letošní rok jsme v autobusové dopravě objednali 46,7 milionů kilometrů,“ konstatovala hejtmanka.

Středočeský kraj nastalá situace způsobená přijatým nařízením vlády o zvýšení mzdových tarifů řidičů netěší, nicméně vládní nařízení je třeba plnit. Potřebné finanční prostředky pro tento účel je nutné uvolnit a promítnout je do již uzavřených smluvních vztahů.