Příjezdová cesta k domu v Nové ulici je se všemi předpisy v souladu

Podle místostarosty Mělníka Milana Schweigstilla (TOP09) představitelé Silničního správního úřadu, orgánů památkové péče i životního prostředí radnici ujistili, že k úpravě komunikace podle nich žádná povolení skutečně nepotřebovala.

„Nezjistil jsem, že by město Mělník porušilo nějaký předpis, nařízení nebo něco podobného,“ řekl Schweigstill na listopadovém jednání mělnického zastupitelstva. „Vidím jako jedinou slabinu, že jsem tady minule skutečně nebyl schopen jednoznačně odprezentovat, jak to s tím parkovacím stáním a manipulační plochou před domem v Nové ulici je,“ připustil.

Opoziční zastupitel Petr Kowanda (ČSSD) totiž na říjnovém jednání zastupitelstva své kolegy informoval o případu jednoho z nájemců parkovacího stání na parkovišti, do jehož auta naboural jiný vůz. Ten od zmíněného domu přijížděl po nové cestě, na soukromém parkovišti ovšem podle něj vůbec neměl co dělat. Podle Kowandy pěší vždy mohli po cestičce k domu chodit bez problémů, komunikace umožňující průjezd vozidel však podle něj byla vybudována zřejmě bez potřebných povolení.

„Je to v památkové zóně a já si neumím představit, že by takhle svévolně jednal občan. Že by nebyli osloveni účastníci stavebního řízení, památkáři, životní prostředí, stavební úřad,“ prohlásil tehdy Kowanda. Místostarosta Schweigstill nebyl tyto Kowandovy pochyby schopen okamžitě na místě vyvrátit.

„Skutečně není v silách místostarosty, aby sledoval sebemenší stavbu o rozsahu několika čtverečních metrů – jestli má všechna povolení a souhlasy. Já se v tomto spoléhám na pracovníky městského úřadu – na úředníky – a musím říci, že tentokrát pracovali velmi dobře, že ty věci měli všechny zjištěné,“ uvedl na listopadovém zastupitelstvu Schweigstill.

„Manipulační a parkovací plocha vznikla na žádost obyvatel přilehlého domu, kteří roky využívali k přístupu parkoviště, které je však z větší části soukromé. A soukromý majitel začal vymáhat svá práva a oni se báli, že nebudou mít příjezd ke svému domu. Proto požádali město o zajištění tohoto přístupu z jiné veřejné komunikace,“ vysvětlil Schweigstill důvody stavební úpravy v dopise, který rozdal zastupitelům.

„Byly tam dány květináče tak, aby z toho byla skutečně jen manipulační plocha vymezená pro dům a lidi, kteří tam bydlí, a bylo zamezeno tomu, aby lidé mohli vjíždět na soukromé parkoviště,“ dodal Schweigstill.

jnd