Mělnická střední zdravotnická škola otevřela dveře veřejnosti

Ukázky poskytování první pomoci mohli zhlédnout žáci 9. tříd mělnických základních škol, speciální prohlídku škola o několik dní později uspořádala i pro zájemce o studium a jejich rodiče.

Účastníci projektového dne na Soukromé střední zdravotnické škole Mělník se 23. listopadu mohli seznámit s jejím chodem a zaměřením. Žáci 9. tříd z Mělníka a Dolních Beřkovic navštívili také odborné učebny ošetřovatelství, v nichž si vyzkoušeli postupy péče o pacienta na lůžku, jež jsou v kompetenci budoucích praktických sester.

Studentky vyšších ročníků školy návštěvníkům předvedly ukázky poskytování první pomoci na věrohodně namaskovaných figurantech; někteří z nich si nechali imitovaná zranění v rámci „integrované výtvarné výchovy“ nakreslit přímo na svá těla. Z urgentní medicíny žáci dále zhlédli obsluhu laického defibrilátoru, dýchání pomocí samorozpínacího vaku a ukázku vybavení skutečného sanitního vozu rychlé záchranné služby.

zdravotka2

Praktickou výuku nauky o lidském těle, již tradičně prováděnou popisem anatomie na vepřových vnitřnostech, doplnila letos výroba miniatur lidských orgánů z tvrdnoucí hmoty. Návštěvníci si tak mohli z návštěvy odnést i další druh suvenýrů.

Zájemcům o studium na škole a jejich rodičům byla poté škola otevřena celý večer 28. listopadu. Kromě ukázek ošetřovatelství, první pomoci a somatologie se mohli také podívat na to, jak se na škole vyučují předměty jako angličtina, český jazyk a literatura nebo psychologie. Pedagogové školy jim rovněž odpovídali na otázky týkající se jejich odbornosti i přípravy ke státní maturitní zkoušce.

red