Brandýský zámek zpřístupnil expozici o temné stránce komunistického režimu

Nová stálá expozice nazvaná Pomocné technické prapory – komunistické zločiny 50. let navazuje od minulého týdne na předcházející výstavní projekt, který byl v Brandýse nad Labem umístěn od konce 90. let.

Expozice zpřístupněná na brandýském zámku se skládá ze dvou částí. První ukazuje cestu ke komunistickému převratu v roce 1948 v tehdejším Československu a následný vývoj v období 50. let 20. století. Důraz klade na represivní složku tehdejšího systému, představuje skupiny obyvatel postižených komunistickým režimem i způsob fungování represivních složek společnosti. Představuje unikátní sbírkové předměty jako dobové vybavení cely ve věznici na Pankráci nebo vysílačku použitou jako důkazní materiál při politických procesech.

Druhá část expozice pak představí vývoj Pomocných technických praporů (PTP) v období 50. let, životní podmínky „pétépáků“ a také jejich snahy o rehabilitaci v 60. letech a následně po roce 1989.

Starosta Vlastimil Picek uvedl, že město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se může pochlubit dlouhou vojenskou tradicí sahající až do 18. století. „Její součástí nebyly pouze pozitivní události, ale i záležitosti negativní, které je nutné si neustále připomínat, aby se v dějinách neopakovaly,“ konstatoval Picek, který poukázal právě na historii PTP – důležitou součást represivního systému v komunistickém Československu.

„Jsem rád, že podobná expozice, která mapuje negativní rysy vývoje společnosti v období 50. let minulého století, může mít své místo na zámku v Brandýse nad Labem,“ dodal starosta.

red