Pražany zahřeje ekologické teplo z Mělníka

Teplárna Mělník I, kterou v rámci ČEZ provozuje společnost Energotrans, a.s,. rozšiřuje projekt snížení emisí odsířením. Pokračuje tak ve druhé vlně ekologizace zahájené před čtyřmi lety přípravou na opatření snížení emisí oxidu dusíku a tuhých znečišťujících látek.

Cílem ekologizačního programu je zajištění plnění závazných emisních limitů a umožnění dalšího provozu největší  teplárny v ČR, uvedl mluvčí mluvčí skupiny ČEZ pro Severní a Střední Čechy Ota Schnepp. „Do záměru projektu i do zadávací dokumentace byla vybrána jako nejvýhodnější výstavba dvou nových linek pracujících
na principu technologie mokré vápencové vypírky,“ uvedl technický ředitel Energotrans Martin Hora.

Do tendru zahájeného loni v září se přihlásilo osm firem, obálky s nabídkami byly otevřeny letos v lednu. „Zpracování nabídek uchazeči a zejména následné hodnocení nabídek si vyžádalo osm měsíců intenzivní práce zástupců společnosti Energotrans i liniových útvarů Skupiny ČEZ v čele s útvarem nákupu. Jen v průběhu zpracování nabídek vznesli uchazeči značné množství doplňujících dotazů, u nichž zákon stanovuje přísné podmínky pro termín a formu odpovědí,“ uvedl Hora.

Montáž střechy elektroodlučovače.
Montáž střechy elektroodlučovače.

Vítězem tendru se stala společnost DIZ Bohemia, s. r.o., která zajistí realizaci odsíření teplárny Mělník I za 1,6 miliardy korun. „Od počátku jsme se také zaměřili na využití fondů Evropské unie na spolufinancování investice,“ konstatoval Hora. Dotaci ve výši 400 milionů korun teplárna získá z operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 (OPŽP), konkrétně na specifický cíl zaměřený na snižování emisí stacionárních zdrojů.

Společnost Energotrans již koncem loňského roku zahájila roční zkušební provoz zařízení pro snížení emisí oxidu dusíku a tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Dílčí projekt této vlny ekologizace za zhruba miliardu korun realizovaly General Electric (Alstom, s. r. o., GE Group, Brno) a NOEN, a. s. Cílem akce je podle vedení firmy snížení emisí oxidu dusíku o 20 procent a emisí tuhých znečišťujících látek o 30 procent.

Omezením produkce tuhých znečišťujících látek, plněním nových přísnějších emisních limitů má Elektrárna Mělník I. jako největší teplárna v České republice nakročeno tím správným směrem k zajištění podmínek pro
dlouhodobou ekologickou a spolehlivou dodávku tepla pro Prahu,“ prohlásil mluvčí Schnepp. „Z tohoto tepelného zdroje je totiž zásobováno teplem 220 tisíc domácností hlavního města,“ dodal.

red