Postup pro poskytování pomoci občanům města Mělníka

Žádáme občany, aby si poskytli vzájemnou výpomoc v rámci rodinných, sousedských a přátelských vztahů při zajištění nákupů a případného vyzvednutí léků. Pokud jste klientem Terénní pečovatelské služby Centra seniorů Mělník, Spokojeného domova, Maltézské pomoci, apod. případně jiné sociální služby, kontaktujte tuto službu.

Dle usnesení vlády ČR ze dne 16. 3. 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření.
Pokud víte o někom, kdo žije sám, nemá na blízku žádné příbuzné či přátele, kteří by mu pomohli a nezvládnete mu pomoci ani vy sami, předejte mu kontakt nebo sami zavolejte na linku 315 635 345 či se na nás obracejte e-mailem na r.trnkova@melnik.cz.
V rámci nákupů zajištěných městem bude poskytnuto:
– nákup základních potravin (pečivo, mouka, rýže, těstoviny, ovoce, mléko) maximálně 2x týdne.
– vyzvednutí léků a zdravotnických potřeb
 
Dezinfekční prostředky ani roušky pro občany zatím bohužel k dispozici nejsou.  
Kontakt pro poskytovatele sociálních služeb v případě potřeby:
Bc. Irena Podivínská, DiS., tel. 315 635 334, i.podivinska@melnik.cz 

Pokud nejste klientem daných služeb, ani nemůžete využít pomoci jiné osoby, jenž by Vám pomohla se zařízením nákupu základních potravin, dovážkou stravy či vyzvednutím léků, můžete kontaktovat sociální pracovnice města na telefonu 315 635 345 či e-mailem na r.trnkova@melnik.cz.

Zdroj: Mú Mělník