Pomoc mělnickým seniorům

Vážený pane starosto, 1. místostarosto, 2. místostarosto, 3. místostarosto, vážení radní a zastupitelé,

obracím se na Vás jménem vedení mělnické ČSSD se žádostí o pomoc v této době nejohroženější skupině obyvatel – seniorům a dalším potřebným, kteří nejsou schopni sami obstarávat své nejnutnější potřeby – nákupy, návštěvy lékaře apod.

My, ani námi oslovení zastupitelé, nemáme žádné informace o tom, že je vedení Města v této věci aktivní.

Přicházíme proto s návrhem, aby byla zřízena zvláštní tel. linka pouze pro tento účel, na kterou by tito naši spoluobčané mohli volat a Město by jim prostřednictvím pro tuto činnost prověřených lidí, zajistilo nákup popř. odvoz k lékaři atd.

S ohledem na skutečnost, že 3. místostarosta PaedDr. Milan Němec, MBA , do jehož gesce by věc spadala, se minulý týden vrátil z dovolené z Asie a je dle našich informací v karanténě, navrhujeme, aby tuto činnost koordinoval 2. místostarosta PhDr. Mgr. Petr Volf, který jako psycholog bude schopen odborně reagovat a řešit i případné krizové situace v životě volajících.

Chápeme, že jste v této těžké době zaneprázdněni mnoha dalšími důležitými úkoly, které musíte řešit, berte proto prosím naši žádost především jako podnět k činnosti, která v této krizi pomůže našim seniorům, a jejíž fungování přizpůsobíte svým možnostem.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení

za ČSSD Mělník

JUDr. Petr Kowanda