Informace z Okresního soudu Mělník – 16. 3. 2020

Dnes v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ byla přijata následující opatření:

1. Budova Okresního soudu v Mělníku se počínaje dnem 16. 3. 2020 od 12.00 hodin uzavírá pro veřejnost, není-li dále stanoveno jinak.

2. Do budovy Okresního soudu v Mělníku bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 12.00 hodin umožněn vstup pouze osobě, která

a)  předloží předvolání k jednání nebo úkonu na příslušný den, ledaže došlo k odročení,

b) kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude naměřena její tělesná teplota nejvýše 37,5 stupňů C,

3. Do budovy Okresního soudu v Mělníku bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 12.00 hodin umožněn vstup také osobě, o níž to stanoví předseda Okresního soudu v Mělníku nebo místopředseda Okresního soudu v Mělníku anebo ředitelka správy Okresního soudu v Mělníku. U vchodu do budovy Okresního soudu v Mělníku bude umístěn prostředek k desinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, kterým byl umožněn vstup do budovy.

4. Služby Informačního centra Okresního soudu v Mělníku budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky. Podatelna Okresního soudu v Mělníku bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. U vchodu do budovy Okresního soudu v Mělníku byla umístěna schránka, do níž lze vložit písemná podání, nebude však potvrzováno jejich přijetí; schránka bude vybírána dvakrát denně (v poledních hodinách a před skončením pracovní doby).

5. Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit jen výjimečně a se souhlasem předsedy senátu/samosoudce, odůvodňují-li to okolnosti případu.

Děkuji a jsem s pozdravem

JUDr. Jindřich Špergl

tiskový mluvčí OS Mělník

Tel: +420 315 648 429, +420 737 247 516