Rozpočet Středočeského kraje poprvé z manažerského pohledu

Odhadovaná výše výběrů daní Středočeského kraje pro rok 2017 činí přes 9 mld. Kč a čerpání rozpočtu probíhá dle očekávání, a to včetně plánované investiční činnosti a čerpání dotací z fondů Evropské unie. Ve třetím čtvrtletí byla do rozpočtu kraje navíc alokována částka 0,4 mld. Kč pro strategické obory dopravy a zdravotnictví. Rozpočet na rok 2018 by měl být ale výrazně vyšší.

Historicky poprvé pracuje s rozpočtem Úřad Středočeského kraje z manažerského pohledu. „Peníze jsou jen jedny, správa financí veřejných má stejná pravidla jako soukromých,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Výdaje jsou klasifikovány podle tzv. semaforu. Do červené kategorie spadají výdaje nezbytné pro chod Středočeského kraje, do oranžové výdaje zbytné, nicméně použité pro naplnění strategických cílů a do zelené výdaje, které budou v případě nedostatku finančních prostředků redukovány. Následné dělení výdajů ve smyslu rozpočtové skladby je člení na mzdové, investiční a provozní. „Toto základní členění nám umožní jednak lépe plánovat a v případě recese vědět „kam sáhnout“, aniž by škrty ohrozily dlouhodobý rozvoj kraje,“ upřesňuje G. Kovács.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) nicméně poukazuje na určité nesrovnalosti: „Ačkoliv za posledních 15 let došlo v našem kraji k nárůstu počtu obyvatel o více než 16 %, nedošlo již ke změně našeho podílu na daňových výnosech, který zůstává i nadále přibližně 14 %. Přitom právě nárůst obyvatel, kterých u nás žije více než 1,3 milionu, ovlivňuje cca 60 % našich celkových výdajů.“ Zbývajících 40 % rozpočtu je alokováno pro dopravu, kde je situace obdobně nelogická. Ačkoliv má Středočeský kraj skoro 18 % z celkové silniční sítě v krajské správě a v rámci dopravní obslužnosti zajišťuje nadprůměrné výkony, jeho podíl na daňových výnosech zůstává zmiňovaných 14 %.

„Pokud bychom uvažovali čistou matematikou, tak naše současné daňové příjmy činí 9 mld. Kč. Při zohlednění reálného nárůstu počtu obyvatel a zohlednění zvýšení výdajů na silniční síť by ale měly být o 1,2 mld. Kč vyšší. A vzhledem k tomu, že jsme nejlidnatější kraj v celé republice, budeme usilovat o úpravu parametrů pro rozpočtové určení daní tak, aby naši obyvatelé o tyto finanční prostředky nepřišli, “ dodává hejtmanka Jermanová.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter