Město Mělník: Aktuální informace COVID–19 pro den 17. března 2020

Na Mělnicku je potvrzených 11 lidí infikovaných novým typem koronaviru. Přímo na Mělníku není v tuto chvíli žádný potvrzený případ. Městský úřad Mělník omezil úřední hodiny na pondělí od 8:30 do 11:30 a středu od 13:00 do 16:00.

V Mělníku byly uzavřeny hřbitovy

Všechny hřbitovy v Mělníku jsou pro veřejnost uzavřeny. V případě nutnosti, prosím, volejte správkyni hřbitovů Ludmilu Bulířovou 724 323 270.

Pomoc lidem v nouzi se koordinuje přes úřad

Během víkendu někdo obcházel seniory v Mělníku a dotazoval se, jak jsou zajištěni nákupy a podobně. Věříme, že se jednalo o člověka s dobrým úmyslem a chutí pomoci. Nicméně, vedeme poskytovatele sociálních služeb i k tomu, aby klienty a své blízké upozornili na obezřetnost a v případě podezřelého kontaktu se obrátili na městský úřad odbor sociálních věcí či policii. V případě, že potřebujete pomoci v nouzi, nebo naopak chcete pomoci volejte na tel. číslo: 315 635 334, 315 635 345 nebo naši horkou linku 606 627 270.
Omezení živnostenského odboru
V rámci opatření omezení návštěv jsou občané i podnikatelé telefonicky informováni o možnosti podání ohlášení, žádostí (plnění povinností) prostřednictvím datových schránek, JRF podání, elektronické podatelny úřadu, poštou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Poradenskou činnost v oblasti podnikání zajišťujeme telefonicky. Opatření správního a kontrolního úseku: Stížnosti a poradenská služba budou vyřizovány po telefonu nebo e-mailem. Nejsou zahajovány nové kontroly. V případě již zahájených (objednaných) kontrol jsou kontrolované osoby telefonicky kontaktovány a je s nimi domluveno následující: přeobjednání provedení kontroly na jiný termín, v případě možnosti zaslat podklady  prostřednictví datové schránky nebo e-maile. Pokud kontrolovaná osoba trvá na provedení kontroly v daném termínu, budou od této osoby převzaty podklady a po vyhotovení protokolu bude telefonicky informována o možnostech převzetí.Mělnická nemocnice omezuje některé služby
Mělnická nemocnice omezuje služby na některých odděleních. Sledujte, prosím, webové stránky nemocnice Mělník, nebo jejich Facebook.

Veřejnost do budovy soudu nesmí

Budova Okresního soudu v Mělníku se počínaje dnem 16. 3. 2020 od 12.00 hodin uzavírá pro veřejnost, není-li dále stanoveno jinak. Do budovy je umožněn vstup pouze osobě, která předloží předvolání k jednání nebo úkonu na příslušný den, ledaže došlo k odročení, kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude naměřena tělesná teplota nejvýše 37,5 stupňů C. Do budovy soudu bude umožněn vstup také osobě, o níž to stanoví předseda Okresního soudu v Mělníku nebo místopředseda Okresního soudu v Mělníku anebo ředitelka správy Okresního soudu v Mělníku. U vchodu do budovy Okresního soudu v Mělníku bude umístěn prostředek k dezinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, kterým byl umožněn vstup do budovy.

Služby Informačního centra Okresního soudu v Mělníku budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky. Podatelna Okresního soudu v Mělníku bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. U vchodu do budovy Okresního soudu v Mělníku byla umístěna schránka, do níž lze vložit písemná podání, nebude však potvrzováno jejich přijetí; schránka bude vybírána dvakrát denně (v poledních hodinách a před skončením pracovní doby).

Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit jen výjimečně a se souhlasem předsedy senátu/samosoudce, odůvodňují-li to okolnosti případu.

Dočasná opatření v Pražské integrované dopravě

V souvislosti s nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu a s ním přijatými opatřeními (např. zákazu pořádání veškerých akcí s účastí nad 30 osob a zrušením vyučování na základních, středních a vysokých školách) Praha zavádí další změny v provozu autobusů. Změny budou platit od pondělí 16. března 2020 a autobusy budou mít stejný režim, který znají cestující ze začátku tohoto roku. Podrobné informace najdete zde.
Omezení na majetkoprávním oddělení
 
Veškeré žádosti, stížnosti, objednávky schůzek, měření v terénu, podepisování smluv se vyžaduje pouze písemně, nebo e-mailem. 
Drobné dotazy a připomínky telefonicky nebo e-mailem. Kontakty na úředníky najdete zde.
Omezení odboru dopravních a správních agend
Dočasné pozastavení odesílání výzev provozovatelům vozidla, a to z důvodu jednak případné nemožnosti vyzvednutí poštovní zásilky určené do vlastních rukou (obec nebo adresát v karanténě, omezení fungování pobočky České pošty), a jednak případné nemožnosti úhrady určené částky v termínu, např. poštovní poukázkou (obec v karanténě, adresát v karanténě), a s tím spojeného omezení práv provozovatele vozidla vyřešit předmětnou věc tímto způsobem.
Nevykonávání zkoušek žadatelů o získání řidičského oprávnění (informaci obdržely všechny autoškoly). 

Odbor životního prostředí a zemědělství na úřadě omezuje činnost

Odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje, že z důvodu omezení kontaktu s klienty vzhledem k epidemiologické situaci omezuje tyto agendy: státní správa myslivosti – pozastavení vydávání loveckých lístků, pozastavení vydávání plomb na označování ulovené zvěře a lístků o původu zvěře, státní správa rybářství – pozastavení vydávání rybářských lístků, odpadové hospodářství – pozastavení vydávání nádob na bioodpad. Ostatní agendy samosprávy a státní správy zajišťujeme zatím bez omezení.

Poplatky plaťte přes účet

Prosíme, všechny občany města Mělníka, aby poplatky hradili výhradně přes svůj bankovní účet. Pokud máte v ruce složenku, použijte číslo účtu a především uveďte správný variabilní symbol. Pokud složenku v ruce zatím nemáte, není nutné chodit poplatky platit do pokladny městského úřadu. Vyčkejte, prosím, až složenku dostanete poštou. V této situaci se ale zatím úmyslně složenky neposílaly. S největší pravděpodobností totiž dojde k posunu splatnosti poplatků za odpad, ze psa a ostatních… Děkujeme za pochopení. 

Informační linka pro mělnické občany

V krizové situaci zavádí město Mělník informační linku pro své občany.
Pro informace a žádosti o pomoc například v sociální oblasti, zjišťování informací a podobně volejte 606 627 270. Linka pro informace z městského úřadu funguje od 17. března do 12. dubna ve všední dny od 8:00 do 17:00.

Přestupkové jednání Městská policie Mělní

Přestupkové jednání za měsíc březen 2020 – VÝZVA za stěračem. V případě, že někdo nestihl lhůtu danou pro vyřešení dopravního přestupku, (výzva za stěračem ) má možnost se telefonicky objednat k dořešení. A tato lhůta, která činí 5 dnů se prodlužuje do 30. dubna 2020.

Šijeme roušky 
Kolektiv dílny u Krejčíků v Husově ulici v Mělníku na Facebooku zveřejnil výzvu, že shání látky na šití roušek, které poté zdarma rozdá potřebným. V Mělníku se zvedal vlna solidarity a lidé skutečně potřebné látky nosí do krejčovství. Děkujeme. Roušky půjdou především do Centra seniorů Mělník. Pokud by se zdarma chtěla připojit i nějaká švadlena, bude vítána.

Změna úředních hodin na úřadě

Úřední hodiny na městském úřadě jsou omezeny na pondělí od 8:30 do 11:30 a ve středu 13:00 až 16:00. V ostatních hodinách budou obě budovy čp. 51 i čp. 1 uzamčeny a vstup veřejnosti nebude možný. Pro vstup v úředních hodinách, prosím, použijte pouze hlavní vchod.

Úřední hodiny je možné využít po předchozí domluvě či objednání. K tomu lze pro správní a dopravní agendy využít rezervační systém (prosím, objednávejte se pouze v mimořádně určených úředních hodinách, na jiné objednávky nebude brán zřetel) a telefonický či emailových kontakt zde.
Svatby jsou zrušeny
Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost. Pokyn Ministerstva vnitra
Informace z Centra seniorů Mělník
Budou omezeny společenské aktivity, kde je vyšší koncentrace. Z toho vyplývá, že naši klienti budou mít větší obavy z toho, co se děje. Je nezbytné, aby pracovníci v přímé péči několikrát denně klienty navštívili a věnovali pozornost jejich dalším potřebám. Uklidňovali je, hovořili s nimi.  Více se z CSM dočtete zde.
Další opatření

Ulice města Mělníka se čistí jen pomocí strojů, kde je do “zametáků” přidáváni dezinfekční prostředek.

Městská policie dočasně uzavřela služebnu na Slovanech

Zdroj: www.melnik.cz

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter