Oprava kralupského mostu si vyžádá omezení dopravy

Po dobu měsíce dubna bude na kralupském mostě T.G.M. probíhat oprava mostních závěrů. V důsledku těchto opatření dojde na příslušné komunikaci ke zjednosměrnění provozu, což potvrzují také slova kralupského místostarosty Marka Czechmanna:

„Doprava bude v tomto úseku řízena kyvadlově semafory. Investor – Správa a údržba silnic Krajského úřadu a odbor dopravy, který na tuto akci vydává dopravní opatření, nepočítají s žádným dalším omezením, tj. omezením pro chodce. V plánu není ani odklon nákladní dopravy.“

Uzavírka mostu začne v úterý 3. 4. a potrvá až do pondělí 30. 4. 2018.

„Pro řidiče to pochopitelně bude znamenat značnou komplikaci, neboť kralupský most je důležitou dopravní tepnou. O uzavírce bude město informovat i v televizním zpravodajství a v krajských denících, aby řidiči, kteří městem pouze projíždějí, zvolili po dobu uzavírky raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že komunikace na mostě tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že i tentokrát budou občané shovívaví a s omezením dopravy si poradí,“ uzavřel kralupský místostarosta