Jste objednaní na úřad? Odbavíme vás

Klienti objednaní přes rezervační systém na úřad budou odbaveni. Může se prodloužit jen čas čekání.
Městský úřad Mělník na základě protiepidemických opatření dle usnesení Vlády ČR omezil rozsah úředních hodin ve stanovené úřední dny takto:
 
Pondělky: 8.00 – 11.00 a 15.30 – 17.30
Středy: 8.00  – 11.00 a 13.00 – 15.00
Občané, kteří se objednali prostřednictvím rezervačního sytému v intervalu mimo nově upravené úřední hodiny, budou v daný den vyřízeni. Bohužel však nebude, vzhledem k regulacím, možné dodržet čas dle regulace. Posuny v čase obsluhy mohou nastat i u objednání v nově platných úředních hodinách. Občané objednání prostřednictvím rezervačního systému budou vyřizováni přednostně, to platí i při regulaci počtu osob v budově úřadu a čekárnách.
Doporučujeme občanům, kteří se objednali v rámci příštích pondělků v čase mezi 11.00 a 15.00 a ve středy v čase od 15.00 do 17.00, aby kontaktovali příslušného referenta (agendu) dle kontaktních údajů na těchto stránkách.
Občanům, kteří nezbytně v nutných a neodkladných případech potřebují vyřídit konkrétní naléhavou záležitost a nemají možnost využít rezervační systém doporučujeme kontaktovat příslušného referenta a případně dohodnout schůzku mimo úřední dny.
Prosíme, telefonovat mimo stanovené úřední hodiny. V tuto dobu vyřizují pracovníci záležitosti klientů na přepážkách a nemohou se věnovat telefonátům.
Děkujeme za pochopení a trpělivost
Zdroj: Město Mělník