Organizátoři soutěže Seifertovy Kralupy vyhlásili letošní ročník

Autoři mohou své básně posílat do konce května. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na podzimním festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Soutěží se ve dvou kategoriích – od 14 do 18 let a pro starší autory. Účastníci do soutěže mohou přihlásit jednotlivé básně i cykly, a to maximálně dvě stovky dosud nepublikovaných česky psaných veršů. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Vítězné práce odmění porota festivalu Seifertovy Kralupy.

Bližší informace najdete na webu organizátorů z radnice Kralup nad Vltavou.

red