Neratovice žijí!

Jaké je životní prostředí v našem okolí, jak se mění dnešní krajina? Jak vnímáme změny klimatu u nás i ekologické hrozby po celé planetě? Mění se i náš vztah k přírodě, dokážeme s ní ještě žít v souladu? Tyto i mnohé další otázky jistě nejednou proběhly hlavou každého z nás a nyní se mohou stát předmětem úvah k literárnímu či výtvarnému zpracování.

A tak Městská knihovna Neratovice vyhlásila IV. ročník literární a výtvarné soutěže s názvem „Neratovice žijí!“ s tématem soutěže „Klimatické změny a my“. Soutěž je vyhlášena od 1. října do 31. prosince 2021 a téma životního prostředí ve vašem okolí, jak se mění dnešní krajina, změny klimatu u nás i ekologické hrozby na planetě je možné zpracovat literárně či výtvarně.

Přijímány jsou práce původní, které dosud nebyly publikované v rozsahu od 1 do 10 stran. Literární práce je možné předat či zaslat v psané, tištěné či elektronické podobě a soutěžit je možné v kategoriích próza (povídka), publicistika (reportáž, fejeton, črta, literatura faktu, esej), poezie a komiks. Výtvarné práce by měly být ve formátu A4 nebo A3 a doporučené výtvarné techniky jsou kresba a malba.

Soutěž je určena široké veřejnosti i školám a není věkově omezena. K odevzdaným pracím je nutné připojit jméno, věk a kontaktní údaje. Výsledky soutěž budou vyhlášeny v lednu 2022.

Soutěžní práce je možné předat osobně v knihovně, zaslat poštou na adresu Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice nebo emailem info@knihovnaneratovice.cz.

mar