Některé náměty a návrhy v rámci celostátního opatření Covid 19

Velmi jsem se zamýšlel nad současným omezením některých prodejen, kde jsem si zjišťoval kolik osob danou prodejnu navštěvuje za prodejní dobu. Z tohoto důvodu se domnívám, že nebyli zváženy všechny okolnosti a místo toho bylo provedeno plošné celostátní opatření. Proto navrhuji, aby některé prodejny a opravny byly co nejdříve uvolněny, neboť účast občanů za osmihodinový prodej se pohybuje od 8 do 16 osob. Jedná se o tyto prodejny: Opravna obuvi a prodej některých součástí, Hodinářství a zlatnictví, Prodejny obuvi, Galanterie, malé prodejny textilu, malé prodejny sportovního zboží apod.

Tyto jmenové prodejny byly zbytečně zavřeny, z důvodu nerespektování distance při návštěvě občanů. Globální rozhodnutí o uzavření těchto prodejen, ukazuje na nedostatek informovanosti o těchto prodejnách, s ohledem na počty osob, které v prodejní době navštěvují výše uvedené prodejny. Uvedu příklad, který jasně charakterizuje nesprávnost tohoto rozhodnutí: V Tescu jedna pokladna za deset minut obslouží více občanů než výše jmenované prodejny za celý den. Tuto skutečnost jsem si osobně prověřoval, proto Vás žádám jako předsedu vlády, aby tyto nesprávnosti byli ihned napraveny.

Druhým problémem je úplné omezení sportovní činnosti fotbalových oddílů v  rámci okresu Mělník. Dohráli jsme 8 mistrovských utkání ze 13, a bylo nám zamezeno dále pokračovat. Toto rozhodnutí nepovažuji za správné a objektivní, neboť v žádném mužstvu neprojevil v tomto období Covid 19. Domnívám se, že centrální rozhodnutí ukazuje na to, že nejsou dostatečné informace od okresních hygieniků. Toto rozhodnutí nebere v úvahu, že na těchto zákazech by se měl podílet okresní hygienik spolu se starostou obce či města, kteří mají přesný přehled o nakažených osobách. Tento příklad ukazuje, že se neberou v úvahu starostové a hygienik okresu.

Domnívám se, že byste se měli zamyslet nad takovým systémem, který nebere v úvahu starosty, okresní hygieniky, kteří by měli rozhodovat v rámci sportovní a jiné činnosti. Zakázat mládeži sportovní činnost na hřištích, považuji za naprosto nesprávné, z hlediska fyzické kondice, která zároveň ovlivňuje psychické procesy u jedince. Zkušenosti z dlouhodobé sportovní činnosti tomu nasvědčují.

Vláda by se měla jednoznačně a rychle zaměřit na základní a střední školy, kde plošné opatření nepovažuji za šťastné. První a druhý stupeň by měl pokračovat ve výuce, uzavírání jednotlivých škol a tříd, by měl mít v pravomoci opět okresní hygienik, starosta a ředitel školy, kteří mají kompetence a znalosti o situaci v jednotlivých třídách. Proto se domnívám, že byste se měli znovu zamyslet nad plošným uzavření základních škol. Je to nešťastné rozhodnutí, ministr školství příliš málo prosazuje problémy základních škol a problémy řešení.

Doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc.

Nerudova 249

277 01 Dolní Beřkovice