Lodní doprava se rozšiřuje…

Jak mnozí vědí probíhá rozsáhlá rekonstrukce hořínských komor v laterárním kanále kde dochází k rozšíření kapacity aby zde mohly proplouvat velké lodě. Z tohoto důvodu je i plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě do 10. listopadu 2020 vypuštěn pro stavbu nových mostů. Na suchu tak proběhne vybetonování desky zpevňující dno rozšířeného vjezdu pod novým mostem ve Vraňanech, odstranění původního mostu v Lužci i dokončení zpevnění břehů u ostatních mostů. Kanál je kvůli této stavbě mostů vypuštěn možná už naposledy.

ŘVC České republiky (mar)