Místní pověsti opět ožijí po čtvrt století

Snad každá oblast naší vlasti je opředena různými mýty a pověstmi. Nejinak tomu je i v našem regionu. Není proto náhodou, že Regionální muzeum Mělník v partnerství s MAS Vyhlídky představí během února opětovně vydaní knížky „Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí“ sebrané zdejšími patrioty Jiřím Zubíkem a Josefem Houžvou.

Tito milovníci příběhů, zvěstí, a především krajiny Kokořínska před více než pětadvaceti lety usilovně vyhledali, vyslechli a sesbírali na sto čtyřicet pověstí, drobných zmínek z historie, dobového tisku a dalších pramenů. V letech 1993-1996 je pak vydalo ve třech dílech tehdejší Okresní muzeum v Mělníku. Náklad je již dávno rozebraný, ale touha zaposlouchat se do bájí oblíbených míst nezmizela. Ba naopak. Tento rok s poznamenaný cejchem corony přímo láká k osamoceným toulkám a objevování polozapomenutých míst těchto romantických končin.

Proto se pracovníci muzea rozhodli vydat tyto pověsti znovu. Tentokráte uceleně v jedné knize, s kapitolami sestavenými podle jednotlivých oblastí pro snadný přehled, a s editorskými úpravami. Veškeré pověsti však ponechali tak, jak je představila autorská dvojice Zubík a Houžva. Byly provedeny pouze nepatrné korektury a nové přehledné rozčlenění původních poznámek a vysvětlivek. A skutečnou novinkou jsou půvabné kolorované ilustrace významné mělnické výtvarnice Olgy Vychodilové, které tajuplným příběhům vdechují život.

Publikace je rozdělena do několika oddílů: „Hradsko a okolí“, „Okolí Mšena“, „Mšeno“, „Z Vysocka a Liběchovska“, „O Harasovu“, „Kokořínské údolí“, „Mladoboleslavsko“, „Dubsko“, „Houska“, „Strašidla a bájné pověsti“, „Ze vsi Kokořína a okolí“, a „O hradu… „. Prostě a jasně. Milovníci tohoto kraje se tak určitě přijdou na své…

Bohužel současná situace si vyžádala, že kniha nemohla být prozatím slavnostně pokřtěna. Avšak jakmile okolnosti dovolí křest s bohatým programem je v plánu realizovat. A pokud bude přetrvávat uzavření kulturních institucí, proběhne online na sociálních sítích Regionálního muzea Mělník.

Knihu bude možné zakoupit přes výdejní okénko muzea nebo online. Informace budou během února zveřejněny na webu: www.muzeum-melnik.cz. Objeví se zde také zajímavé příspěvky, které budou vydání pověstí provázet.

Není pochyb, že tato zajímavá knížka obohatí knihovny všech těch, kteří mají vřelý vztah k tomuto malebnému kraji.

mar