Dýňování

Poslední říjnovou sobotu pořádal sportovně zábavný spolek „Radost“ z Vavřinče podzimní odpoledne nejen pro děti s výstižným názvem Dýňování.

Počasí nebylo úplně ideální, ale díky pohostinnosti pana Drbohlava se mohli účastníci schovat pěkně v teple jeho místního podniku.

Na akci přišlo osmadvacet dětí, menší v doprovodu rodičů, větší samy. Hlavním bodem programu bylo vydlabávání dýní. Nuda rozhodně nebyla. Vedle dýňového tvoření se zdobily perníčky. Nazdobené výtvory bylo dovoleno sníst. Paní Venzarová připravila výbornou dýňovou polévku a po zahřátí se někteří přesunuli ven na opékání buřtů. Dospěláci (chlapi) na soutěž v zatloukání hřebíků a pak zase zpět do sálu, na soutěž pro děvčata v loupání jablek, o nejdelší nepřerušenou slupku.

Odměnou za celé to snažení byly odcházející spokojené děti, které si odnesly své dýňové a perníkové výrobky.

Dík patří panu Drbohlavovi, za poskytnuté prostory, paní Venzarové za uvaření polévky a všem, kteří s námi strávili pěkné odpoledne.

Spolek Radost Vavřineč