Na místě kašny se rozprostře záhon s květinami

Náměstí Jaroslava Seiferta v Lobečku po drahný čas zdobila kašna, jenž zde patřila k místní atrakci. Bohužel čas je neúprosný a tak začala postupně chátrat, přičemž její stav byl opravdu velmi nevzhledný. A proto radní města Kralup nad Vltavou schválili její likvidaci a následné osázení okrasné zeleně na jejím místě. Tak od 15. ledna probíhala po dva týdny její likvidace což bylo součástí dlouhodobě plánované přestavby tohoto náměstí, respektive parku. V jarních měsících ji nahradí záhon, který bude osázen rostlinami podle návrhu krajinářské architektky Michaely Suchoňové. Z dlouhodobého hlediska se jedná o vůbec první krok v rámci modernizace příslušného prostranství.

Avšak vedení města začalo pracovat i na komplexním smysluplném vzhledu i užitečnosti městské zeleně, tudíž prostor po odstraněném vodním prvku by mohl najít ještě další využití. Takže (nejen) místní občané se budou moci těšit na další cíl vycházek a místo k odpočinku.

mar