Město Mšeno oslaví své výročí pestrým programem

První písemná zmínka o obci Mšeno pochází z roku 1306 kdy patřila královskému korunnímu majetku. A o víc jak šedesát let později, v roce 1367 se ze vsi stalo městečko. Avšak časté požáry a i poloha města způsobily, že ztratilo na svém významu, a tak až v roce 1991 byl Mšenu navrácen status města.

Tato skutečnost však nic nemění na tom, že Mšeno letos oslaví kulaté jubileum 650 let od oné první zmínky o městském právu, jenž mu bylo uděleno „Otcem vlasti“ českým králem Karlem IV. A tak tuto sobotu 10. června proběhnou po celém městě oslavy tohoto jubilea. Jakousi předpremiérou však bude páteční program v místním evangelickém kostele. V rámci celostátní akce „Noc kostelů“ kdy od 16 do 22 hodin bude celý prostor otevřen pro návštěvníky, které pozve vyzvánění zdejších zvonů. Budou moci zhlédnout program, který připravilo místní Rodinné centrum či si vyslechnout flétnový soubor Flauto Collegium. Své výpěstky zde nabídne Odborné učiliště Kanina a prodejní výstavu šitých hraček představí klienti spolku Zahrada z blízkých Nebužel. Chybět nebude ani posezení na farní zahradě s opékáním buřtíků a samozřejmě biblické čtení, meditace s modlitbou za Mšeno a okolí.

A v sobotu celou slavnost zahájí v 10 hodin dětská kapela Sedmikrásky z místní ZUŠ. Následovat bude pochod mažoretek DDM Mělník, a fanfáry Hudby Hradní stráže oficiálně otevřou Oslavy 650. let města Mšena. Pro všechny je připraven pestrý program. Chybět nebude historický průvod městem, vystoupí místní spolky, žáci ZŠ a ZUŠ, svojí zdatnost ukážou hasiči, své umění předvedou šermíři a tanečníci v dobových kostýmech, chybět nebudou ani zdejší Baráčníci s dramatickým vystoupením. Bude zde očekáván průjezd historických vozů z Veteránského rojení v Lobči a na nádraží zahraje soubor Mělničanka k uvítání přijíždějícího vlaku. K dobré náladě přispěje i hudební produkce v podání mšenského pěveckého sboru Intermezzo, pražských konzervatoristů Prague Busk Men či skupiny J. J. Big Band. Swingové rytmy zlákají na večerní koncert ve zdejších architektonicky výjimečných lázních a v kostele sv. Martina zazní koncert k poctě Karla IV. v podání mladých klavíristů a harfenistky. K zhlédnutí budou výstavy historických i současných fotografií, promítání filmu z oslav v roce 1967 a prohlédnout si bude možno i nablýskané motocykly místního Java veterán klubu. Pamatováno je i na děti. Pro ně jsou připraveny výtvarné dílny, malování na obličej, hudební program, řetízkový kolotoč, skákací hrad a další atrakce.

Tento bohatý program kdy si každý jistě vybere bude skvělou oslavu výročí tohoto malebného městečka.

mar