Memoriál Zdeňka Bambasáka

Klub cyklistů roudnických pořádá další ročník série závodů příznivců bicyklů. Síly proti stopkám změří jezdci při časovce jednotlivců, a to v neděli 7. července. Závod je zařazen do seriálu UAC a SAL. Vítáni jsou všichni příchozí cyklisté, kteří budou vyhodnoceni zvlášť. Všechny závody se jedou na tradičním „zavadilském“ rovinatém okruhu, měřícím 21,5 km. V závodech budou použity čipy a elektronická časomíra. Hodnotné ceny jsou zajištěny pro všechny kategorie závodníků. Předem přihlášení jsou zvýhodněni na startovném. Této akci však předcházejí další závody.

V pátek 5. července se pojede časovka tříčlenných družstev „Gyro de Zavadilka“. A to v kategoriích v součtu věků závodníků do 50, do 90 let včetně, 91-120, 121-150, 151-180, 181-210, 211 a více.. a také družstev žen. Dále rodinných družstev, kde je podmínkou účastník do 18 let a aby každý účastník měl vlastní kolo. Tradičně proběhne i vyhlášení nejmladších a nejstaršího závodníka.

A o den později, 6. července to bude rovněž vzpomínkový závod. Tentokrát „Memoriál Vladimíra Urbana nejstaršího.“ což je silniční závod s hromadným startem. Takže milovníci cyklistického sportu si skutečně užijí tento víkend.

mar