Mělník – náměstí Míru, čp. 26, bývalá Spořitelna mělnická

Dvoupodlažní historický barokní dům na rohu Svatováclavské ulice a náměstí Míru čp. 26, který měl na nároží pískovcovou sochu Krista vítězného, byl zbourán v roce 1906 a byl zde postaven objekt Spořitelny mělnické s věží v secesním slohu v letech 1907-9 podle projektu významného pražského architekta Františka Buldry (1851-1926). Budovu postavila mělnická stavební firma stav. Karla Nováka. Objekt byl slavnostně otevřen v červenci roku 1909. Do té doby byla Spořitelna mělnická umístěna v budově historizujícího slohu v Tyršově ulici ( kde bylo v roce 1911 zřízeno gymnázium ). 

Objekt na náměstí doznal další změny v roce 1933 ( u příležitosti sedmdesátiletého výročí spořitelny), kdy byl rekonstruován a průčelí přízemí z náměstí a Svatováclavské ulice bylo obloženo mramorovými deskami ( dle projektu ing. Josefa Širce, B. Zemana, J. Freiwalda a J. Böhma). Od té doby objekt prošel jen menšími úpravami, hlavně interiéru.  


V roce 1953 byly spořitelny přeměněny ve státní peněžní ústavy. Po roce 1960 zde byla zřízena pobočka Stání banky čsl. a okresní ústředí Čs. Spořitelny bylo přemístěno do Kralup nad Vltavou. Na Mělníku zůstala jen pobočka, která sídlila do roku 1989 v sousední budově čp. 27. Po roce 1989 získala objekt původní spořitelny v domě čp. 26 Komerční banka a Česká spořitelna přestěhovala do budovy bývalé Hospodářské záložny na rohu Pražské a Fibichovy ulice.

Text a foto: Karel Lojka