Jak se pokračuje na akci Kanalizace – Vehlovice

V této nové rubrice budeme pravidelně upřesňovat průběh prací s výhledem na dva týdny dopředu. Přesný harmonogram na celou stavbu není možné upřesnit na konkrétní dny, proto budeme každých 14 dní informovat díky pravidelnému newsletteru.

  • Práce na budování kanalizace ve Vehlovicích již začaly. Zhotovitelem jsou společnosti Zepris a.s. a VPK Suchý s.r.o.
  • Vždy, když se dělníci přiblíží  dalším nemovitostem, občané budou osobně osloveni technikem městského úřadu nebo přímo stavbyvedoucím.
  • V tuto chvíli začali na úseku STOKA K1, na kterou navazuje STOKA K 1-1 vedoucí dále ulicí V Rokli. Zatím se jedná o málo zastavěný úsek, ulice je ovšem neprůjezdná. Jediný dům v této ulici č. p. 3148 je v tomto okamžiku již přístupný.
  • Celá ulice V Rokli se dokončí jako první, aby byla schopna dopravní obslužnosti.
  • V průběhu následujících dvou týdnů se předpokládá vybudování úseku v délce cca 160 bm. V této části není zástavba rodinných domů.
  • Další úsek v průběhu druhé poloviny září se bude týkat domů s č. p. 1583, 1584, 3696, 3081 a 3083.
  • Začátkem září potom začnou práce na budování hlavního přivaděče na ČOV. Při této stavbě nedojde k výraznému omezení nemovitostí (max. na 1 až 2 dny) a majitelé budou včas informování.
  •  Začátkem září se spustí stavba STOKA K2 ve Vehlovské ulici, kde se naváže na již položenou kanalizaci pod silnicí I/9. Předpokládá se, že v průběhu září bude Vehlovská ulice položena na úroveň ulice U Kovárny. Tato ulice bude pro dopravu uzavřena a do Vehlovic bude přístup ulicemi Střemská a V Kroupovci. Majitelé nemovitostí budou osobně kontaktováni.
  • Celá stavba postupuje rychlostí cca 50 – 80 metrů za týden.
  • V souběhu se stavbou kanalizace bude stavební firma ŠNAJDR pro VKM Kladno a.s. provádět v některých úsecích obnovu vodovodu. Obě stavby proto budou vzájemně koordinovány.

ZDROJ: Město Mělník