Žáci mělnických škol ve Lhotce

Den Země oslavilo Regionální muzeum v Mělníku společně s více než šesti desítkami děvčat a chlapců z mělnických škol Jaroslava Seiferta a Jindřicha Matiegky tentokráte ve skalním obydlí ve Lhotce. V pátek 21. 4. je muzejníci nejprve v komentované prohlídce bytu seznámili s úzkým sepětím každodenního života člověka s přírodou. Poté následovala ukázka odchytu a kroužkování ptáků pod vedením přírodovědce Dr. Libora Prause. Ze snímků je patrné, že chycení opeřenci, k nimž mj. patřili kos černý, pěvuška modrá, červenka obecná, či budníček menší, vzbudili zájem mladé generace. Ta si jednotlivé zástupce ptačí říše s nelíčeným nadšením zvěčnila.

Text a foto: Jitka Králová

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter