Mělnické vinobraní se letos nekoná!

Do příprav unikátního a netradičního 82. ročníku, jenž se měl konat v sobotu 19. září pořadatelé investovali v posledních dvou měsících mnoho času i energie. Jejich výsledkem měl být jednodenní program na celkem 21 místech rozesetých po celém centru města se spoustou pouličního umění, hudby, divadla, tvořivých dílniček, výstav a hlavně mělnického vína. Avšak 27. července vstoupilo v platnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, podle nějž se zakazuje pořádat akce ve venkovních prostorách (aktuálně) do 1 000 osob ve stejný čas na jednom místě, max. do 5 000 osob rozdělených v pěti samostatných sektorech, mezi kterými lidé nesmějí přecházet. I přes snahu ošetřit tuto podmínku, vždy se jednalo o obcházení opatřeni, což by vedle rizika nákazy znamenalo postih v řádech milionů korun.

A bohužel došlo k rozhodnutím které mnohé nepotěší – Mělnické vinobraní v roce 2020 prostě zrušit. Podobně jako u jiných festivalů i zde je snaha zachovat plnou kvalitu zážitků a poskytované zábavy na všech scénách všem návštěvníkům.

Takže 82. ročník Mělnického vinobraní se uskuteční 17. až 19. září 2021.

Věřme, že se situace do té doby zklidní, nastane již normální doba a všichni si opět užijí spoustu zábavy při konzumaci darů našich vinic.

mar