Mělnická spalovna dostala od ministerstva zelenou i přes protesty obyvatel

MĚLNÍK – Ke konci minulého týdne Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí EIA souhlasné stanoviskoi s výstavbou ZEVO Mělník. Posvětilo megalomanský projekt investora ČEZ, jehož přemrštěná kapacita spalování bude bránit další recyklaci surovin a spolu s nedořešenou dopravní infrastrukturou povedou k dalšímu znečištění průmyslem výrazně postiženého regionu. Petici proti výstavbě spalovny podepsalo už více jak 4400 lidíii.

„Ministerstvu vůbec nevadí, že kapacita zařízení 320 tisíc tun odpadu ročně je vážně přehnaná. Místo, abychom využili co nejvíce odpadu jako suroviny, zbytečně jej spálíme. Během veřejného projednání na jaře krajský radní pro životní prostředí Miloš Petera přiznal, že spalovna je součástí plánu, který počítá jen s padesátiprocentní recyklací odpadů ve Středočeském krajiiii. V roce 2035 však bude muset Česká republika dosáhnout 65% recyklace komunálních odpadů. Minimálně kapacitu spalovny mělo ministerstvo ve svém stanovisku snížit,“ vytýká ministerstvu RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Posudkář zpracovávající doporučení pro ministerstvo překvapivě přistoupil i k otázce přepravy odpadu. „Jsme naprosto v šoku. ČEZ, ministr Brabec i premiér Babišiv nás několikrát ujistili, že výstavba spalovny nezačne, dokud nebude vyřešená otázka dopravy. Nyní se z doporučení posudkáře dozvídáme, že čekání na vyřešení silniční infrastruktury by plány významně zbrzdilo a tím i splnění termínu dokončení stavby spalovny. Jak tomu máme rozumět?“ podivuje se PhDr. Hana Beranová, vedoucí Ekozahrady pod věží a členka petičního výboru Stop spalovně Mělník.

Souhlasné stanovisko vydané MŽP obsahuje jen 17 podmínek, za jakých se může ČEZ pustit do výstavby a provozovat spalovnu, což je oproti jiným stanoviskům velmi málo. „Jen pro výstavbu daleko menšího zařízení, jako je větrná elektrárna, vydal krajský úřad stanovisko s 23 podmínkami. Na tomto příkladu dobře vidíme, na jak lehkou váhu výstavbu spalovny vzali jak posudkář, tak i ministerstvo samotné. Třešinkou na dortu je, že posudkář hodnotil vliv na životní prostředí u neúplně specifikované technologiev a ani to ministerstvu nevadilo,“ podivuje se Jiří Kaňa z Arniky.

Stanovisko ministerstva uzavřelo proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který začal zveřejněním dokumentace o hodnocení vlivů počátkem roku 2018. Závěrečné stanovisko vydané ministerstvem lze napadnout v následných povolovacích řízeních o výstavbě ZEVO Mělník. Značná část obyvatel žijících v okolí plánované spalovny se s její výstavbou nesmířila. V aktivitách usilujících o zastavení celého projektu budou dál pokračovat i spolky Arnika, Ekozahrada Pod Věží a Hnutí Duha.