Kraj získá ze SFDI téměř 200 milionů korun

Středočeský kraj získá bezmála 200 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na šest dopravních projektů

Téměř 200 milionů korun získá v letošním roce Středočeský kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Peníze jsou přidělené na zajištění investorské přípravy šesti stavebních akcí. Tři z nich v budoucnu uleví přetížené silnici I/3 z Prahy na jih Čech.

„Finanční prostředky jsou primárně určené na výkupy pozemků, s tím související výkon inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace. V letošním roce se bude stavět pouze okružní křižovatka Mariánovice, západ,“ sdělil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Konkrétně se jedná o následující stavby:

 

Pro všechny uvedené akce jsou finanční prostředky zajištěné v plné výši, takže Středočeský kraj ani Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje nebude vynakládat žádné další peníze ze svých rozpočtů.

„Chystaná první etapa obchvatu Jesenice a severní obchvat Jílového u Prahy, stejně jako okružní křižovatka Mariánovice, západ, jsou stavby, které bezprostředně navazují na pražskou aglomeraci a jejich realizace v budoucnu pomůže odvést dopravu z přetížené silnice I/3. Po té v těchto lokalitách denně projede až 25 000 vozidel,“ dodal radní F. Petrtýl.