Malé ohlédnutí za Dušičkovým jarmarkem

V sobotu 28. října se touto akcí uzavřela letošní sezona Mělnických farmářských trhů. Třebaže počasí bylo skutečně „dušičkové“ a občasné poryvy větru zatřásly stánky, přesto opět se náměstí Míru zaplnilo návštěvníky. A zase bylo z čeho vybírat. Kromě obvyklého zboží pěstitelů, kde tentokrát převládaly květinové výrobky, nechyběla celá řada dobrot. Doslova v obležení byl stánek se zabíjačkovými produkty. Jitrnice, jelítka, ovar a zvláště guláš či horká polévka v chladném počasí přišla vhod. Stejně jako teplá medovina či obligátní svařáček. Ke skutečně originální atmosféře přispělo vystoupení Staropražských pardálů. Zazněly zde písničky, které neodmyslitelně patřily k jarmarkům a trhům. Avšak kromě nich, zde na počest státního svátku zaznělo „Ach synku, synku…“ a závěrečná Smetanova „Vltava“ mnohé posluchače doslova chytla za srdce.

A tak nezbývá nežli poděkovat městu Mělník za podporu, Technickým službám města Mělníka za úklid a instalaci dřevěných bud, příslušníkům Městském policie za zajištění pořádku, Infocentru a agentuře Tisk64 za propagaci. Nelze však zapomenout na vřelý dík Antikvariátu a kavárně Želví doupě, jenž svým Bleším trhem ještě více obohatil zdejší nabídku. Poděkování patří i všem brigádníkům, kteří pomáhali při přípravě těchto akcí. A samozřejmě všem prodejcům, kteří zde nabízeli své produkty a všem těm návštěvníkům, kteří zde trávili příjemné chvíle. Bez nich by to přece ani nešlo.

Bedřich Marjanko