Literární soutěž k výročí oběti Jana Palacha

V příštím roce si připomeneme 50. výročí od oběti Jana Palacha a Jana Zajíce, kteří se upálili na protest proti okupaci naší vlasti a svým činem chtěli zburcovat národ k odporu proti ní. Proto Gymnázium Jana Palacha Mělník ve spolupráci s městem Mělníkem, Společnosti Jana Palacha ve Všetatech a za podpory rodiny Palachovy vyhlašuje literární soutěž „Moje cesta za Janem“.

 

Témata:

A. reportáž o tom, jak jsem se vydal/a na místa spojená s životem Jana Palacha / Jana Zajíce

B. úvaha o tom, jak jsem pochopil/a, že i já mám zodpovědnost nejen za sebe sama

C. volný slohový útvar inspirovaný Janem Palachem v umění

 

Požadavky:

rozsah max. 4 normostrany, práce budou opatřeny: téma + A/B/C, název,

jméno autora, škola, práce budou odeslány:

1. elektronicky: renata.spackova@gjp-me.cz,

2. v písemné formě na adresu: Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník; obálka bude označena nápisem SOUTĚŽ JP

Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, I. (15-16 let), II. (17-19 let)

Termín odevzdání prací je 30. září 2018.

Výsledky budou vyhlášeny 16. ledna 2019 v obřadní síni Městského úřadu Mělník a vítězné práce publikovány ve Sborníku vydanému k tomuto výročí.

mar