Odešel „Pan klavírista“ – Za Miroslavem Krausem.

Dozvěděl jsem se smutnou zprávu, že zemřel pan Miroslav Kraus ve věku nedožitých 87 let, známá osobnost města Mělníka, hudebník a pedagog. Narodil se na Mělníku 9. černa roku 1932. Celý život prožil v rodném městě a byl jednou z duší mělnického hudebního života po mnoho desetiletí. Byl klavíristou, hudebním pedagogem, korepetitorem na Základní umělecké škole a také hudebním aranžérem. Hrál v několika hudebních uskupeních, v roce 1996 založil Kvarteto Miroslava Krause. V mých vzpomínkách se Miroslav Kraus objevuje v roce 1960, kdy jsem chodil do tanečních v zámecké vinárně a kdy pan Kraus doprovázel společně s dalším známým hudebníkem Jaroslavem Mocem naše taneční kreace. Pak jsem se s ním během více než 55 let pravidelně setkával na mnoha kulturních a hudebních akcích, koncertech, zábavách a vernisážích výstav v Mělníku. Byl znám svou skromností a neokázalým vystupováním.

V roce 2018 byl za svou záslužnou osvětovou a hudební činnost vyznamenán bronzovým řádem města Mělníka. Odešla osobnost, která ovlivnila mělnickou kulturní a hudební činnost během mnoha desetiletí. Čest jeho památce, věčné světlo ať mu svítí a jeho duše ať odpočívá v pokoji.

Text a fotografie : Karel Lojka