Krajští radní žádají zastavení výroby chloru a louhu sodného

Rada Středočeského kraje nesouhlasí s prodloužením výroby chloru a louhu sodného amalgámovou elektrolýzou ve Spolaně Neratovice, která k tomu používá pro životní prostředí nebezpečnou rtuť.

Radní schválili zamítavé stanovisko na dnešním zasedání jako jeden z účastníků správního řízení pro vydání změny integrovaného povolení firmě Spolana. Podle integrovaného povolení může SPOLANA a.s., amalgámovou elektrolýzu používat do 30. června 2017. „Společnost už před deseti lety věděla, že bude muset změnit technologii, a zavázala se upravit výrobu do konce letošního března. To ale podle našeho zjištění zřejmě neprovedla. S další výrobou za pomoci rtuti proto nesouhlasíme,“ vysvětlil rozhodnutí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Ivo Šanc.

Účelem vydávání integrovaných povolení je především zlepšení celkové kvality životního prostředí a snižování zátěže konkrétními provozy. Tento dokument vydává Krajský úřad Středočeského kraje jako nezávislý orgán, který vede s firmou Spolana správní řízení. Návrh projednal také Výbor pro životní prostředí a zemědělství. „Podle nás už existují mnohem dostupnější a šetrnější technologie na výrobu chloru a louhu sodného, třeba membránová elektrolýza. Kdybychom se rozhodli jinak, bylo by to v rozporu se zákonem i zájmy Středočeského kraje a jeho obyvatel. Navíc výrobu pomocí rtuti povolila Evropská unie jen do konce letošního roku,“ doplnil radní Šanc.

Společně s Radou Středočeského kraje jsou účastníky správního řízení také Město Neratovice, Povodí Labe a ekologická sdružení. O prodloužení integrovaného povolení rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje do konce dubna.

TZ, red

STŘlogo