Středočeský kraj se stávkou nesouhlasí

O navýšení platů se řidiči linkových autobusů ve středních Čechách

Středočeský kraj na rozdíl od ostatních krajů neočekává žádné stávky řidičů linkových autobusů. S navýšením jejich mzdových tarifů, které schválila vláda, počítal v předstihu při přípravě krajského rozpočtu pro rok 2017. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové tak Středočeský kraj rozhodl o penězích na navýšení platů řidičů de facto už v prosinci minulého roku a řidiči se ve středních Čechách o zvýšení svých platů bát nemusí. „Pro tento účel bylo při zpracovávání rozpočtu Středočeského kraje na navýšení mezd řidičů linkových autobusů počítáno s částkou 124 milionů korun. Je to dostatečná částka, aby dopravci mohli řidičům zvýšit nejnižší mzdu ze 71,60 korun na 98,10 korun za hodinu a navýšit i odměny za čekání mezi spoji, tzv. čekačky,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács. Dopravci dostanou tyto finanční prostředky od kraje na své účty v co nejkratším termínu. Stane se tak po uzavření dodatků smluv o závazku veřejné služby s jednotlivými dopravci. „Návrh na financování dopravní obslužnosti Středočeského kraje pro rok 2017, jehož obsahem bude i návrh na uzavření smluv s dopravci, by měla krajská rada projednat již tento čtvrtek. V dubnu by pak měly být smlouvy uzavřeny a podepsány. Takže finanční prostředky včetně krytí zvýšených platů řidičů, vyplácených už od ledna, budou středočeským dopravcům poskytnuty příští měsíc,“ upřesnil radní František Petrtýl. „Zastávám názor, že pokud Středočeský kraj rychle doplatí dopravcům peníze, neměl by být perzekvován jako ostatní kraje, které neplní nařízení vlády. Přes všechna ujištění však dopravci zatím stále nedostali ani korunu,“ prohlásil předseda Odborové organizace ČSAD Střední Čechy Karel Vostruha s tím, že se ve čtvrtek zúčastní celostátního odborového sněmu, kde se definitivně rozhodne o dalším postupu odborů ve věci připravované stávky. „Rozumím tomu, že se řidičům může zdát administrativní proces související s navýšením platů zdlouhavý, nicméně je už v konečné fázi a po projednání oprávněných finančních nároků přesně zakotvených do smluv dopravců, jim zvýšené platy zajistí,“ doplnil radní Petrtýl. Dopravce kraj s formulací požadavku vyplývajícího z nařízení vlády o zvýšení platů do smluv seznámí ještě před konáním krajské rady ve středu 22. března. Před vlastním uzavřením smluv se však bude chtít přesvědčit o zvýšení platů řidičů tím, že bude požadovat od dopravců, aby doložili aktuální mzdové výměry nebo kolektivní smlouvu, z nichž bude jasně patrné, že ke zvýšení platů řidičů skutečně došlo. Veřejnou autobusovou dopravu zajišťuje ve Středočeském kraji 24 dopravních společností, se kterými má Středočeský kraj uzavřeno celkem 34 smluv o závazku veřejné služby. Vnitrostátní linkovou osobní dopravu zajišťuje v regionu více než dva tisíce řidičů.

STŘlogo

Středočeský kraj se stávkou nesouhlasí

„Středočeský kraj s celonárodní stávkou řidičů autobusů nesouhlasí. Je podle nás neférová k cestujícím i krajům, jako je ten náš, kteří už navýšení platů řidičů vyřešili. Připomínám, že zastupitelé Středočeského kraje uvolnili částku 124 milionů korun na toto navýšení už v polovině prosince loňského roku při schvalování rozpočtu na letošní rok. Navíc krajští radní už převod peněz autobusovým dopravcům schválili. Věřím, že odborová organizace od stávky upustí.“

František Petrýl, radní pro dopravu SČK

TZ, red