Benefiční koncerty pomáhají sbírce na obnovu varhan

Sobotní podvečer patřil v kostele sv. Linharta v Cítově varhannímu koncertu. Známý varhaník Pavel Černý, organolog a pedagog rozezněl varhany skladbami známých mistrů pravděpodobně naposledy na dlouhou dobu.

Koncert byl benefiční a výtěžek bude použit na obnovu varhan, které nejsou v dobrém stavu. V dubnu letošního roku bylo založeno Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově. Impulzem k založení sdružení byla mimo jiné zmínka Pavla Černého, který vloni na cítovské varhany hrál, že jsou ve špatném technickém stavu a dál mohou sloužit jen po celkové rekonstrukci.

Bohuslav Šámal, předseda sdružení vysvětluje: „Moje maminka na tyhle varhany hrávala každou neděli skoro sedmdesát let. Zdědila tuto funkci v roce 1945, kdy vystřídala Němku z pohraničí čekající na odsun, která jednoho dne zmizela. V posledních letech na varhany už nikdo nehraje, a to jim velmi škodí. Jsou napadeny červotočem. Vibrace při hraní na varhany červotoče vyhání. A tohle vedlo k rozhodnutí založit spolek na záchranu varhan“.

Sobotní koncert byl už druhou benefiční akcí pořádanou sdružením. Na prvním koncertu, který se v kostele uskutečnil v květnu, se podařilo vybrat přes dvacet jedna tisíc. Na transparentním sbírkovém účtu je v současné době přes sto tisíc, dalších sto tisíc přislíbila Nadace ČEZ. Prostředky jsou dostačující pro zahájení první etapy obnovy. Sbírka ovšem pokračuje dál. Celková rekonstrukce varhan bude stát jeden milion dvě stě tisíc Bližší informace jsou zveřejněny na www.provarhanycitov.cz. Dvoumanuálové varhany jsou krásné a jsou staré sto padesát let. Za záchranu určitě stojí.

Marta Dušková