OKÉNKO STAROSTY: MĚLNÍK – Terminálem přepravy odpadů do spalovny?

Městu Mělníku hrozí riziko, že se stane terminálem přepravy odpadů do spalovny v Horních Počaplech přivážených po řece Labi a Vltavě.

Městu Mělníku se minulý týden dostala do rukou studie, kterou objednal Středočeský kraj. Tato krátká analýza se zabývá návrhem technologie pro přepravu tuhých domovních odpadů do plánované spalovny v Horních Počapel lodní dopravou. Ze studie vyplývá, že kapacity překládacích stanic na shromažďování komunálního odpadu z celého Středočeského kraje, celkem 19 stanic, je koncipována na 370 tis. tun, tedy více, než byla veřejnosti předkládána kapacita ZEVO v dokument EIA od firmy ČEZ. Dokonce se počítá při zapojení ostatních původců odpadu s kapacitou 430 tis. tun, tedy o 100 tun více, než bylo uvedeno v EIA. V tomto případě lze očekávat, že zbytkový komunální odpad bude do ZEVO dovážen z celého povodí Labe i Ústeckého kraje. Při průměrné hmotnosti odpadů v kontejneru 10-15 tun se jedná o překládku cca 60 – 80 kontejnerů denně při kontinuálním návozu odpadů v průměru celého pracovního roku. Studie v jedné z variant předpokládá, že by v jednotlivých překládacích stanicích umístěných na březích zmíněných řek byly umístěny (menší) tlačné čluny, na které by se ukládaly kontejnery s odpadem. Tyto čluny by se cyklicky „ sbíraly“ projíždějícím remorkérem do větších svazků (tlačných soulodí), které by se přepravily k vykládacímu místu u ZEVO. Právě zatím jediným funkčním místem pro vykládku kontejnerů s nosností kolem 20 tun je areál Českých přístavů a.s. na Mělníku, kde by se kontejnery vyložily a byly přepravovány nákladními vozidly do Horních Počapel. Přesto, že město Mělník o zadání této studie nic nevědělo, upozornil jsem osobně Středočeský kraj, jmenovitě jeho náměstka pro životní prostředí Ing. Miloše Peteru (ČSSD) při návštěvě předsedy vlády v demisi Andreje Babiše na Mělníku dne 28.3.2018, že město Mělník bude rezolutně proti možnosti překládání odpadu v Českých přístavech a.s. Důvodem je, že město bude ještě více zatěžováno kamionovou dopravou, která již dnes je ve městě neúnosná. Za posledních 8 let totiž projíždí městem dvakrát více kamionů. Tento stav je způsobem neprůjezdností Prahou a veškerá doprava na D8 od Jičína a Mladé Boleslavi projíždí Mělníkem. Přes jednoznačné výhrady ze strany města Mělníka však studie s touto variantou počítá. Studie navrhuje, aby mimo jiné kvůli spalovně vznikla nová účelově zaměřená flotila. Jedná se o řadu lodí, odpovídající klasifikaci třídy I., tedy lodě o délce 38,5 m, šířce 5,05 m a ponoru do 2,20 m. Nosnost tohoto plavidla by bylo 250 – 400 t. Při dokonalém využití nákladního prostoru by tedy bylo naloženo kontejnerů o celkovém objemu nejméně 210 m3 (neupravené kontejnery 7 m) v jedné vrstvě. Studie počítá, že bude možno po Vltavě a Labi přepravovat takové kontejnery ve 2 vrstvách. Lze tedy konstatovat, že člun tř. I uveze cca 600 m3 slisovaného odpadu.

Město Mělník bude trvat na tom, že případné kontejnery se nebudou překládat na pravobřežní části řeky Labe, tedy v Českých přístavech a.s.

Středočeskému kraji bylo opakovaně sděleno, že toto stanovisko je neměnné a zásadním způsobem podmiňuje úvahu o možné výstavbě spalovny, kterou město Mělník za těchto nevyjasněných podmínek razantně odmítá. Tvrdím, že spalovna odpadu s využitím tepla je až třetím stupněm nakládání s odpady a do nevyřešení materiálového využití odpadů a jejich uplatnění na trhu jsou spalovny zoufalým způsobem řešení tohoto komplikovaného problému.