Silnici III/2743 u Mělnického Vtelna čeká oprava

Středočeský kraj ji zařadil na seznam 16 silničních úseků, kde v projektech investičních akcí BESIP za pomoci finančního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) z programu Bezpečnost hodlá zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích II. a III. tříd.

„Cílem tohoto záměru kraje, jehož celkové náklady činí 46,1 milionu korun, je odstranit místa s vysokým počtem dopravních nehod, zpřehlednit prostor křižovatek, a tím více chránit účastníky silničního provozu na našich krajských komunikacích,“ řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

SFDI by měl projekty financovat z 85 procent, zbývajících 15 procent zbývá na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. „V seznamu projektů jsou takové úseky silnic II. a III. tříd, kde bude možné vybudovat nové zádržné systémy čili svodidla a kde půjde jinak uspořádat křižovatky. Rovněž chceme zvýšit bezpečnost silnic u vodních děl,“ uvedl radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Kraj se na projektech modernizace krajských silnic BESIP bude podílet částkou ve výši asi sedmi milionů korun.

Podle hejtmanky kraj ještě v letošním roce hodlá společně s policií vytipovávat další úseky s vysokým počtem dopravních nehod, které si říkají o úpravu a zvýšení bezpečnosti. „Nadále budeme také připravovat a podporovat investiční projekty BESIP,“ dodala  Pokorná Jermanová. 

red