Bezplatná pomoc pro oběti trestných činů

Mladoboleslavské občanské sdružení Jekhatani Luma – Společný svět letos rozšířilo svou činnost i na Mělnicko. Loni jeho služeb využilo přes 50 obětí.

Zážitek z trestného činu jeho obětem a jejich blízkým často od základu mění celý život. Služba akreditovaná ministerstvem spravedlnosti jim proto pomáhá zorientovat se v nečekané situaci a projít tímto náročným obdobím.

„Je určena obětem jakýchkoli trestných činů, které dostatečně neznají svá práva dle zákona o obětech trestných činů anebo práva poškozeného podle trestního řádu, nemají dostatečné informace o průběhu trestního řízení, o postavení poškozeného anebo svědka, a zároveň tato práva chtějí znát anebo potřebují podporu k tomu, aby svých práv mohly využít,“ řekla Martina Brzobohatá, která poradnu vede. U obětí mladších 16 let sdružení poskytuje službu jejich zákonnému zástupci.

„Mnozí lidé potřebují získat či posílit pocit, že jejich případ a situace někoho skutečně zajímá a že můžou získat účinnou odbornou a komplexní pomoc,“ vysvětlila Brzobohatá. Pomoc se někdy týká i materiálního zabezpečení, neboť se oběti v důsledku trestného činu dostávají do tíživé finanční situace.

„Zvlášť zranitelné osoby potřebují pomoc při uplatnění práv na zabránění kontaktu s pachatelem, na ochranu při výslechu nebo podání vysvětlení a na zastupování zmocněncem bezplatně či za sníženou odměnu,“ vysvětlila Brzobohatá. Poradna proto klientům k naplnění jejich práv pomáhá formou osobních, telefonických i písemných konzultací.

Profesionálové obětem trestných činů podávají právní informace, pomáhají se sepisováním písemných podání  a poskytují psychickou podporu. Doprovázejí je také na osobní jednání na policii, k soudu a dalším institucích, jichž se účastní v pozici důvěrníka.

„Uživatelům ve finanční tísni je jednorázově či opakovaně poskytována materiální pomoc ve formě trvanlivých potravin a drogistického zboží a pomoc při zprostředkování dalších návazných služeb, například psychoterapie,“ dodala Brzobohatá.

Bližší informace o službě můžete získat na telefonních číslech 774 607 840 a 777 107 950 nebo na internetových stránkách sdružení.

red